Panustamise eeskirjad

Reeglid ja tingimused

Reglement kinnitatud Tonybet OÜ juhatuse poolt 16.03.2017

 

1. Üldist 2

2. Kasutajakonto.. 3

3. Boonused.. 6

4. Panustamisreeglid.. 7

5. Cash-out funktsioon. 19

6. TonyBeti pokker 20

7. TonyBeti kasiino.. 22

8. Privaatsuspõhimõtted.. 22

9. Kaebused.. 23

10. Suhtlus või jututuba klienditoe töötajate ja/või teiste mängijatega. 23

11. Lõppsätted.. 24

1. Üldist

Kui kontekstist ei tulene teisiti on käesolevates reeglites ja tingimustes allolevatel mõistetel järgmine tähendus:

 

Korraldaja on TonyBet OÜ, asutatud Eestis, registrikood 12103082, registreeritud aadressil Tornimäe 5, 10145 Tallinn, Eesti.

 

Veebisait on veebisait leitav URL-il www.tonybet.com ja muudel seotud URL-idel.

 

Mängud on spordiennustus, live-kasiino, kasiinomängud, pokker ja muud hasartmängud, mis aeg-ajalt veebisaidil kättesaadavaks tehakse.

 

Kasutajakonto on konto, mille te olete avanud veebisaidil pärast reeglite ja tingimuste aktsepteerimist ja nendega nõustumist.

 

Teie või kasutaja või klient tähistab teid ennast või muud isikut, kes pärast käesolevate reeglite ja tingimuste läbilugemist avab kasutajakonto või kasutab veebisaiti mingil moel.

 

Reeglid ja tingimused on käesolevad reeglid ja tingimused, konkreetsete mängude reeglid ja muud reeglid ja tingimused, mida korraldaja kajastab veebisaidil mängude ja/või veebisaidiga seoses või teeb muul moel teatavaks.

 

1.1. Korraldaja on litsentseeritud ja allub Eesti Maksu- ja Tolliameti järelevalvele. Käesolev veebisait tegutseb järgmiste Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud hasartmängulubade alusel: õnnemängude korraldamise tegevusluba nr HKT000016, välja antud 10. juunil 2012, ja kihlvedude (toto) korraldamise tegevusluba nr HKT000015, välja antud 21. oktoobril 2011; kaughasartmängude korraldamise luba nr HKL000118, välja antud 1. novembril 2012 ja toto (kihlvedude) korraldamise tegevusluba nr HKL000098, välja antud 28. novembril 2011. Tegevuslubade staatust saab kontrollida siin.

 

1.2. Käesolevad reeglid ja tingimused kujutavad endast siduvat kokkulepet teie ja korraldaja vahel. Käesolevad reeglid ja tingimused jõustuvad niipea, kui klõpsate nupul „Registreeru nüüd“ oma kasutajakonto registreerimiseks ja seda tehes kinnitate korraldajale, et olete käesolevad reeglid ja tingimused läbi lugenud ning nõustute nendega. Veebisaidi mistahes osasse sisenedes väljendate nõusolekut käesolevate reeglite ja tingimustega.

 

1.3. Teavitamise ja juurdepääsu klientidele lihtsustamise eesmärgil avaldatakse käesolevad reeglid ja tingimused mitmes keeles. Teie ja korraldaja vahelise lepingulise suhte õiguslikuks aluseks on ainult eestikeelne versioon ning lahknevuse puhul käesolevate reeglite ja tingimuste eesti- ja muukeelse versiooni vahel kehtib eestikeelne versioon.

 

1.4. Korraldaja pakutavates mängudes osalemise, oma kasutajakonto haldamis- ja privaatsuspõhimõtete reeglid ning selgitused ja muu oluline teave tehakse kliendile kättesaadavaks veebisaidil eraldi linkide kaudu ning need moodustavad käesolevate reeglite ja tingimuste lahutamatu osa.

1.5. Korraldaja säilitab õiguse käesolevaid reegleid ja tingimusi ning kliendi ja korraldaja vahelise lepingu tingimusi igal ajal muuta sellest ette teatades, sealhulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta reeglid ja tingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega või seoses mängude või boonuste muudatustega või juhul, kui võistluse korraldaja on muutnud spordiennustusega seotud mängu/võistlusala reegleid. Kui selline muudatus piirab teie seniseid õigusi või kahjustab muul moel teie huve, teavitame teid sellise muudatuse jõustumisest ette. Kui te ei ole muudetud reeglite ja tingimustega nõus, peate veebisaidi kasutamise lõpetama.

2. Kasutajakonto

2.1. Nõuded kliendile:

2.1.1. Kasutajakonto võivad avada isikud, kes on üle 21 aasta vanad (kus see kehtib – 18 aastat vanad). Kui selgub, et kasutajakonto avanud isik on alaealine, võidud konfiskeeritakse, võimalik deposiit või kontojäägi summa tagastatakse (mõistliku tasu eest) ja kasutajakonto suletakse.

 

2.1.2. Kliendil tohib olla vaid üks kasutajakonto. Kui püüate avada rohkem kui ühe kasutajakonto, võidakse kõik teie avatavad kontod blokeerida või sulgeda. Kui klient on kasutanud rohkem kui ühte kasutajakontot reeglite ja tingimuste vältimiseks ja/või kohaldatavate piirangute ületamiseks, on meil õigus tühistada kõik neid piiranguid ületavad panused, sh õigus vähendada kliendi panustamislimiiti. Rikkumise kordumise makstakse kogu kihlveo summa maksta tagasi.

 

2.1.3. Kliendil on kohustus tagada, et klient vastab kõikidele seadustele mistahes jurisdiktsioonis (sealhulgas ealised piirangud) mis kehtivad kliendile veebisaidi kasutamisel. Kui klient elab riigis, kus hasartmängud on keelatud, ei tohi klient registreeruda TonyBetil ega üritada TonyBeti veebisaiti kasutada. Hasartmängud võivad olla keelatud jurisdiktsioonis, kus klient asub, ja kui nii on, siis kliendil ei ole lubatud kasutada TonyBeti teenuseid.

2.2. Kasutajakonto registreerimine:

2.2.1. Olete kohustatud esitama õiged isiku- ja kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) ja aeg-ajalt neid uuendama. Et vältida sama kasutajakonto kuritarvitamist on korraldajal õigus nõuda, et klient esitaks täiendavat teavet, isegi pärast kasutajakonto registreerimist, kasutajakonto krediitkaardi, panga või e-rahakoti jms kohta. Peate sisestama registreerimislehel nõutud kohustuslikud andmed, nagu nimi, aadress ja muud kontaktandmed, nagu e-posti aadress, elukoht, asjakohased makseandmed. Teie vastutate ainuisikuliselt, et edastatud teave on täielik ja täpne ning käesolevaga kinnitate korraldajale, et edastatud teave on täielik ja täpne. Käesolevaga teatatakse, et klientide kasutajakonto registreerimisel teostab korraldaja kas ise või kolmandate isikute kaudu kindlakstegemise toiminguid. Teilt võidakse paluda esitada korraldajale täiendavaid dokumente. Teie kasutajakontot võidakse blokeerida või sulgeda, kui te ei esita nõutud andmeid või dokumente või kui esitatud andmed või dokumendid on ebaõiged või eksitavad.

 

2.2.2. Meil on õigus ära öelda uuele kliendile või sulgeda kasutajakonto ilma selle põhjusest teatamata.

 

2.2.3. Mängukorraldaja säilitab õiguse keelduda erinevate, kuid samast majapidamisest (sama IP-aadress või sama elukoha aadress) pärit kontomanike ja/või nende pereliikmete panustest samadele sündmustele/tulemustele, sealhulgas ka panustest samadele sündmustele/tulemustele, mis sisalduvad erinavates mitmikpanustest. Selle eesmärgiks on vältida reeglite eiramist ja/või seatud piirangute ületamist.

 

2.2.4. Korraldaja keelab klientide kokkumängu ja võtab aktiivselt ette meetmeid, mis keelavad robotite või teiste seadmete kasutamise, mis moonutavad normaalset mängu. Korraldaja ei võta vastu panuseid, kui on tõenäoline, et kliendid tegutsevad kokkuleppel või sündikaadina. Kui avastatakse sündikaatpanuseid, säilitame õiguse tühistada need panused. Pettus või pettusekatsed või reeglite rikkumine võib viia panustamislimiitide vähendamiseni, kasutajakontode sulgemiseni, võitude konfiskeerimiseni, võimalike deposiitide või jääksumma tagastamiseni (mõistliku tasu eest) ja/või kõigi tehtud panuste (isegi lahendatud kihlvedude korral) tühistamiseni. TonyBet säilitab samuti õiguse rakendada õiguslikke meetmeid kliendi või klientide suhtes, kes tegelevad selliste pettustega.

 

2.2.5. Teie vastutate ainuisikuliselt oma sisselogimisandmete turvalisuse eest. Te ei tohi oma sisselogimisandmeid kellelegi teisele avaldada. Korraldaja ei vastuta, kui teie kasutajakontot kuritarvitavad kolmandad isikud, kui te olete tahtlikult või juhuslikult, aktiivselt või passiivselt avaldanud oma sisselogimisandmed kolmandatele isikutele.

 

2.2.6. Te võite igal ajal määrata kindlaks oma deposiidi limiiti vastavalt maksimaalsele päeva-, nädala- või kuudeposiidi limiidile. Taotlust tõsta olemasolevat deposiidi limiiti ei rahuldata 7 päeva jooksul pärast vastava taotluse esitamist. Taotlust vähendada olemasolevat deposiidi limiiti rahuldatakse kohe.

2.2.7. oma kasutajakonto loomisel võite kehtestada kaotuste ülempiiri. Piirang blokeerib deposiiti, kui määratud ajavahemikus on deposiidi limiidi netosumma (deposiit miinus väljamaksed) ülempiir ületatud. Lisaks eelmisele pakume täiendavaid piiramismeetmeid, mida võib leida oma profiili lehelt klõpsates oma kasutajanimele.

2.3. Deposiidid:

2.3.1. Võite osaleda mängudes üksnes juhul, kui teil on kasutajakontol selleks piisavalt rahalisi vahendeid. Kõik deposiidid tuleb alustada oma kasutajakonto ülevaatest veebisaidil.

 

2.3.2. Kasutajakontole sissemakse tegemiseks vajalik teave on teie profiili lehel klõpsates oma kasutajanime ja veebisaidi lehekülgedel „Deposiit”. Saate sissemakse tegemiseks kasutada neil lehekülgedel nimetatud viise, mis võivad aja jooksul muutuda. Pange tähele, et mõni makseviis ei pruugi olla mõnes riigis saadaval.

 

2.3.3. Sõltuvalt valitud makseviisist võib sissemaksega kaasneda teenustasu. Teave sissemaksetega seotud kehtivate teenustasude kohta on kättesaadav veebisaidi leheküljel „Makseviisid“. Pank võib võtta eraldi teenustasu elektrooniliste pangaülekannete ja muude makseviiside eest.

 

2.3.4. Klient võib teha sissemakseid oma kasutajakontole ja ainult oma nimel krediitkaardiga või pangakontolt või või e-rahakoti kontolt. On ebaseaduslik sisse maksta raha oma kasutajakontole ebaseaduslikult saadud vahenditest. Korraldaja säilitab õiguse kasutada täiendavaid toiminguid ja meetmeid kontrollida teie identiteeti lubades sissemakseid teie kasutajakontole. Korraldaja teeb lisatoimingud ning tuvastab kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme sissemakse kumulatiivne summa on 3000 eurot ja korraldaja säilitab õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate sissemaksete korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

 

2.3.5. Kui sissemakse tehakse mitte teie nimel olevalt pangakontolt või või e-rahakoti kontolt, siis tagastame selle sissemakse saatja kontole kohaldades raha ülekandetasusid.

 

2.3.6. Te nõustute, et teie kasutajakontot tohib kasutada üksnes mängude mängimiseks. Korraldaja säilitab õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui te taotlete kasutajakontolt väljamakse tegemist, omamata kasutajakonto käivet, mis oleks deposiidi summaga võrdne või sellest suurem.

 

2.3.7. Ausa mängu huvides on mängukorraldajal õigus limiteerida klienti maksimumpanust kuni 10%-ni deposiidi summast. Sel juhul jõustub limiit koheselt pärast deposiidi tegemist ning jääb kehtima kuni järgmise deposiidi tegemiseni.

2.3.8. Korraldaja ei anna oma teenuste kasutamiseks krediiti ja teie kasutajakontol olev kontojääk ei teeni intressi ning ei tohi te kohelda korraldajat finantsasutusena.

2.4. Raha väljavõtmised ja -maksed:

2.4.1. Kogu kliendi TonyBeti kontol olev raha kantakse vaid kliendi isiklikule finantskontole. Kontolt saab teha väljamakseid ainult samale kontole, millelt tehti ka sissemakse. Kui klient on kasutanud mitut sissemakse võimalust, peavad väljamaksed langema kokku nende deposiitide summaga, mida on läbi iga maksemeetodi kasutatud. Kõik väljamaksed viiakse läbi 48 tunni jooksul pärast seda kui kliendi TonyBeti konto on täielikult üle vaadatud ning õigeks tunnistatud.

 

2.4.2. Kui korraldaja kannab ekslikult teie kasutajakontole võidud, mis ei kuulu teile tehnilise või inimliku vea tõttu või muul põhjusel, jääb summa korraldaja varaks ja summa kantakse maha teie kasutajakontolt. Kui enne korraldaja poolt veast teadasaamist võtsite pangakontolt raha, mis ei kuulu teile, ilma et see piiraks muude seaduslike abinõude ja meetmete rakendamist, ekslikult makstud summa on teie võlg korraldaja ees. Vale krediteerimise korral olete kohustatud teatama sellest korraldajale viivitamatult e-posti teel.

 

2.4.3. Kasutajakontolt väljamaksete tegemiseks vajalik teave on teie profiili lehel klõpsates oma kasutajanime ja veebisaidi lehekülgedel „Väljamaksed”. Pange tähele, et mõni makseviis ei pruugi olla mõnes riigis saadaval. Väljamaksed kasutajakontolt tehakse kasutades sama makseviisi, mille klient on valinud sissemakse tegemiseks.

 

2.4.4. Korraldaja võib kõikide väljamaksete puhul nõuda isikut tõendavaid dokumente ja kohaldada hoolsusmeetmeid tugevdatud korras selliste rahasummade väljavõtmisel, mida ei ole kasutatud panustamiseks.

 

2.4.5. Korraldaja teeb täiendavaid kindlakstegemise toimingud ning tuvastab kliendi isiku juhul, kui ühe või mitme sissemakse kumulatiivne summa on 3000 eurot. Korraldaja säilitab õiguse teha selliseid kindlakstegemise toiminguid ka väiksemate sissemaksete korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

2.4.6. Kui klient ei esita meile palutud dokumenti 30 päeva jooksul alates taotluse esitamise päevast, võime konfiskeerida kõik kasutajakontol olevad võidud, tagastada kliendile esmase deposiidi või kontojäägi (kui on), (mõistliku teenustasu eest) ja sulgeda kasutajakonto.

2.5. Passiivse kasutajakonto haldamine:

2.5.1. Korraldaja rakendab haldustasu kõigile kasutajakontodele, mis on olnud passiivsed järjest vähemalt 6 kuud vastavalt järgmisele kirjeldusele. Kasutajakontot loetakse passiivseks mistahes perioodi jooksul, mil ükski järgmistest tegevustest ei toimu: (a) deposiit; (b) spordiennustuse panus; või (c) osalemine kasiinos, veebikasiinos, veebimängudes, pokkeris või muudes korraldaja pakutavates mängudes.

 

2.5.2. Kui teie kasutajakonto jääb passiivseks pidevalt 6 kuu jooksul, siis loetakse kasutajakontot tegevusetuks ja kui kontojääk on null, teie kasutajakonto suletakse ja mingit tasu ei rakendu.

 

2.5.3. Kui tegevusetuks muutunud kasutajakonto jääk on positiivne, korraldaja rakendab mõislikud meetmed, et teavitada teid kasutades andmeid, mida andsite oma registreerimise ajal (või on teie poolt uuendatud).

 

2.5.4. Kui kasutajakonto jääb tegevusetuks edasi vähemalt 30 päeva jooksul pärast korraldaja esimest katset teatada, et teie kasutajakonto on muutunud tegevusetuks, korraldaja arvestab kasutajakontolt iga kuu eest 3 eurot (või ekvivalent muus valuutas) haldustasu ajal, mil see loetakse tegevusetuks. Korraldaja teeb mõistlikke pingutusi teiega ühenduse saamiseks.

 

2.5.5. Vastavalt p. 2.5.4. arvestatud haldustasu võetakse maha teie kasutajakontolt pärast eespool nimetatud 30 päeva perioodi teatamisest lõppemist ja iga 30 päeva kuni (arvestatakse varasem): (a) teie kasutajakonto jääk jõuab nulli ja siis haldustasu enam ei võeta maha ning teie kasutajakonto suletakse; või (b) aktiveerite taas oma kasutajakonto ja siis haldustasu enam ei võeta maha.

2.5.6. Saate aktiveerida taas oma kasutajakonto: (a) deposiidiga, (b) spordiennustuse panusega või (c) osalemisega kasiinos, veebikasiinos, veebimängudes, pokkeris või muudes korraldaja pakutavates mängudes.

2.6. Kasutajakonto sulgemine:

2.6.1. Saate igal ajal oma äranägemise järgi välistada ennast teenuste kasutamisest veebisaidil vastavalt järgmistele juhistele. Välistamist saab teha kas alaliselt või ajutiselt. Välistamise perioodil ei saa te avada või kasutada oma kasutajakontot.

 

2.6.2. Alaline välistamine. Alalise välistamise korral teie kasutajakonto suletakse ja teie registreerimine lõpetatakse. Siis ei saa te registreeruda korraldaja kliendiks uuesti kuni teie kasutajakonto sulgemisest möödub üks (1) aasta. Korraldaja tagastab teile kõik vahendid teie kasutajakontol pärast vastavate väljamaksmise tasude mahaarvamist.

 

2.6.3. Ajutine välistamine. Ajutise välistamise korral saate valida enda välistamist ja blokeerida oma kasutajakontot. Saate valida enda välistamist otse veebisaidil järgmisteks eelseadistatud perioodideks: 24 tundi, 1 nädal, 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud või 1 aasta. Saate pöörduda samuti meie tugiteenuse poole ja valida mõni muu pikem kui üks kuu välistamise aeg.

2.6.4. Teil on võimalus olla kaasatud Eesti Hasartmängude reguleerija riiklikku registrisse, kusjuures blokeeritakse ja välistatakse teid vastavaks välistamise ajaks kõigist Eestis litsentsitud korraldajate veebisaitidest. Täpsema info enesevälistamise kohta leiate aadressilt:

https://www.emta.ee/et/eraklient/maa-soiduk-mets-hasartmang/hasartmangude-mangimise-piirangu-seadmine

2.7. Raha kasutamine hasartmängude kasutajakontodel, mis on:

2.7.1. Peatatud kasutajakontod. Peatatud kasutajakonto on konto, millele juurdepääs on kliendile blokeeritud. Juhul kui teie kasutajakonto on peatatud korraldaja reeglite rikkumise tõttu, tagastab korraldaja kasutajakonto jäägi teile. Juhul, kui kontojääk on suurem kui teie tehtud deposiidid, korraldaja tagastab teile ainult deposiitide summa.

 

2.7.2. Kasutajakontod lõpetamata mängudega. Juhul, kui peatatud kasutajakontol on lõpetamata mäng või kasutajakonto kuulub ennast välistanud isikule, tuleb võtta ühendust korraldajaga ja nõuda jäägi makset pärast mängu lahendust va juhul, kui rakendub reegel 2.7.1.

2.7.3. Ennast välistanud isikute kasutajakontod. Ennast välistanud isiku kasutajakonto on konto, mille kasutamist on ta selle omanikuna iseennast välistanud vastavalt reeglile 2.6. Ennast välistanud kasutajakonto omanik peab teatama korraldajale iseenda välistamisest ja korraldaja olles kätte saanud kliendilt teate tagastab kontojäägi kliendile kohe.

3. Boonused

3.1. Boonuste üldtingimused:

3.1.1. Iga kliendi saadud korraldaja boonuspakkumine on isiklik ja kui ei ole märgitud teisiti, kehtib ainult konkreetsele kliendile.

 

3.1.2. Boonuspakkumist kohaldatakse ühele kasutajakontole ainult üks kord, tingimusel, et boonuspakkumised ja nende tingimused ei näe ette teisiti. Boonuspakkumine korraldajalt kehtib ainult üks kord kasutajakonto, leibkonna arvuti, IP-aadressi ja keskkonna kohta, kus arvutid on ühiskasutuses (töökoht, raamatukogu, ülikool jne).

 

3.1.3. Boonuse tingimused võivad olla täidetud osade kaupa ja boonus on lubatud pärast boonuse vastava osa tingimuste täitmist juhul, kui see on ette nähtud boonuspakkumises.

 

3.1.4. Boonuse tingimuste täitmisel kliendil on õigus vabalt käsutada enda sissemakstud raha ja mitte täida boonuse tingimusi va juhul, kui boonuse tingimused näevad ette teisiti. Kõiki võitusid, mis pärinevad boonuspakkumisest, loetakse boonusvõitudeks ja sellistele võitudele ei tehta väljamakseid seni, kuni boonuse tingimused on täidetud.

 

3.1.5. Boonus hakkab kehtima vaid siis, kui kõik boonuse tingimused on osaliselt, täielikult ja/või muul viisil täidetud vastavalt boonuspakkumisele. Kui soovite teile antud boonust eemaldada, võtke ühendust korraldaja toega enne panustamist sellistest vahenditest, kaasa arvatud boonusega seotud deposiidid.

 

3.1.6. Klient, kes ei rahulda täielikult või osaliselt boonuse tingimusi, boonuse õigust ei saa.

 

3.1.7. Korraldaja säilitab õiguse tühistada boonused ja võidud, mis on saadud kelmuse teel, kui on kahtlus, et boonuspakkumist on kuritarvitatud.

 

3.1.8. Korraldaja säilitab õiguse muuta igal ajal enda äranägemise järgi boonuse tingimused etteteatamisega veebisaidil.

3.1.9. Kui käesolevaid reegleid või boonuspakkumise tingimusi on rikutud või kui leidub tõendeid, et klient või klientide rühm on teinud mitmeid panuseid, mis tagab kliendile üksi või osana rühmast boonuse, suurenenud teenitud rahasumma, tasuta panuste või teiste pakkumiste tõttu, säilitab korraldaja sõltumata tulemustest õiguse tühistada boonuspakkumiste osa ja seada panused õigete koefitsientidega või tühistada tasuta panused ning deposiitboonustest tehtud panused. Korraldaja säilitab samuti õiguse rakendada õiguslikke meetmeid sellise kuritahtliku käitumisega seotud kliendi või klientide suhtes.

4.1. Panustamise üldreeglid:

4.1.1. Kaebused ja protestid panuste otsuste kohta tuleb saata meile 14 päeva jooksul pärast objekti esialgu määratud algusaega. Kui korraldaja ei saa kaebusi kätte selle tähtaja jooksul, siis neid ei käsitleta. Kaebused ja protestid tuleb saata aadressile [email protected]

 

4.1.2. Panust tagasi võtta ei ole lubatud. Seetõttu on oluline, et te kaalute oma panust hoolikalt enne selle kinnitamist. Igale panusele antakse individuaalne number, mis kinnitab tehingu. Sellest hoolimata loetakse panused vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud panustamise kriteeriumitele kehtivaks siis, kui need on aktsepteeritud korraldaja tehingute serveri poolt. Korraldaja ei vastuta mistahes panuste lahendamise eest, kui korraldaja ei ole esitanud kirjalikku kinnitust panuse aktsepteerimise kohta või kui korraldajal ei ole võimalik seda panust kuvada veebisaidi profiili lehekülgedel („Tehingud” või „Panuste ajalugu” pages).

 

4.1.3. Korraldaja säilitab õiguse keelduda mistahes panuse aktsepteerimisest. Juba aktsepteeritud panust saab korraldaja tühistada, kui see ei vasta reeglitele või kui on tehtud ilmselge meiepoolne trükiviga. Sellisel juhul võidakse panus tühistada ka pärast tulemuse kinnitamist.

 

4.1.4. Reeglitevastane on teha panuseid samale mängule identsetes või erinevates kombinatsioonides eesmärgiga ületada meie piiranguid.

 

4.1.5. Pakume ühekordseid panuseid kõigile meie mängude objektidele ja koefitsiendid on tagatud, kui olete panuse kinnitanud. Sellest hoolimata säilitame õiguse muuta koefitsiendid pakutud objektidele. Igal juhul säilitate te koefitsiendi oma kinnitatud panusele isegi siis, kui muudatus tehakse hiljem.

 

4.1.6. Maksimaalne lubatud objektide arv parlay-süsteemis on kolmkümmend (30).

 

4.1.7. Maksimaalse ja minimaalse panuse suurus erinevatel mängu objektidel võib varieeruda. Maksimaalset panuse suurust üksikutel mängu objektidel on võimalik vähendada, kui panused on tehtud.

 

4.1.8. Erinevate tasandite võidusummadele kehtivad piirangud. Summad ei sõltu panuse suurusest ja koefitsiendist. Kui kinnitatud panuste suurused ületavad käesolevaid standardeid, vähendame me panuse suurus.

 

4.1.9. Kui sündmuses on rohkem võitjaid, jagatakse koefitsient võitjate arvuga. Sellest hoolimata ei tohi koefitsient olla väiksem kui 1,0.

 

4.1.10. Panused, mis on tehtud võistlust mitte alustanud osalejale (näiteks äkilise vigastuse tõttu) tagastatakse, kui pole märgitud teisiti.

 

4.1.11. Me ei aktsepteeri parlay-süsteemi, kus kaks või enam objekti mõjutavad üksteist. Isegi kui klient ekslikult aktsepteerib sellise panuse, tühistame me sellised panused hiljem. Sel juhul võidakse panused tühistada pärast tulemuse kinnitamist. Pange tähele, et kui me tühistame sellised panused, tühistatakse kogu panus, isegi kui osa neist on kehtivad.

 

4.1.12. Me säilitame õiguse tühistada kõik panused klientidelt, kes panustavad raha sündmusele, millesse nad on kaasatud osaleja, kohtuniku, treenerina või sarnastes tingimustes.

 

4.1.13. Kui mängu puhul kahtlustatakse ebaausust, jätab korraldaja kõik maksed ootele kuni selle hetkeni, mil vastava sündmuse korraldaja on tulemused lõplikult kinnitanud ja/või õiguskaitseorganite poolt korraldatud juurdlus on lõppenud. Kui ebaaus mäng leiab kinnitust, on korraldajal õigus panused tühistada.

 

4.1.14. Tavaliselt on panuste seadmine avatud kuni sündmuse ametliku algusajani. Mõnikord algab sündmus varem kui esialgselt välja kuulutatud, millest meid ei teavitatud, või siis on meil vale algusaeg. Kõik panused, mis on saadud pärast sündmuse algust, tühistatakse.

 

4.1.15. Kui tekib vaidlusi aja üle, mil panus on tehtud versus salvestatud tehingute logis olev aeg, lepitakse kokku, et loeb panuse tegemise aeg. Klient peab kontrollima kontojääki iga kord kui klient logib sisse veebisaidile. Kahtluse korral on kliendil kohustus sellest teavitada korraldajat esimesel võimalusel koos kliendi tehingute kannete esitamisega alates ajast, mil kontojääki viimati kontrolliti.

4.1.16. Kui mäng/sündmus lükkub edasi rohkem kui 12 tundi oma esialgsest algusajast, muutuvad kehtetuks kõik panused, mis on tehtud sellele mängule/sündmusele, ja kõik panused tagastatakse teie kasutajakontole. Kui mäng/sündmus katkestatakse ilma ametliku tulemuseta, tagastatakse panused, kui mängu/sündmust ei jätkata 12 tunni jooksul esialgsest algusajast. Kui ametlik tulemus on olemas 12 tunni jooksul esialgsest algusajast, jäävad kõik tehtud panused jõusse. Eespool esitatud reegel ei puuduta tennist. Panused tennisemängudele tühistatakse ainult siis, kui mäng ei lõpe enne turniiri lõppu.

4.2. Kihlveopakkumised

4.2.1. Kihlveopakkumiste standardskeem on järgmine:

 

4.2.1.1. Kihlveosündmuse andmed: esialgne kuupäev ja kellaaeg, spordiala, turniiri nimi;

 

4.2.1.2. Esimese võistkonna nimi;

 

4.2.1.3. Teise võistkonna nimi;

 

4.2.1.4. Kihlveosündmuste tulemuste koefitsiendid ning reeglid ja tingimused ning kihlveosündmuse tulemustega seotud tingimused.

 

4.2.2. Kihlveopakkumistes tavaliselt kasutatavad lühendid:

 

1 – Esimene võistkond

2 – Teine võistkond

X – Viik

1X – Esimene võistkond või viik

2X – Teine võistkond või viik

12 – Esimene võistkond või teine võistkond

 

4.2.3. Korraldajal on õigus teha kihlveo eripakkumisi teatud klientide rühmadele (näiteks vastaval päeval sündinud kliendid, kliendid, kes on registreerinud oma kasutajakontosid teatud kuupäeval ja vastavalt muudele objektiivsetele kriteeriumidele).

4.2.4. Grammatilist viga kihlveopakkumistes, mis ei muuda panustamiste reeglite ja tingimuste tähendust, ei loeta panustamiste tühistamise põhjuseks.

4.3. Panuste tüübid

4.3.1. Üksikpanus tähendab panust ühe tulemusega valitud kihlveo kohta. Võitnu tehakse kindlaks korrutades panuse summat etteantud kihlveokoefitsiendiga ja sõltub ainult kihlveosündmuse õige tulemuse äraarvamisest.

 

Üksikpanuse näide võiks olla järgmine: Oletame, et kihlveopakkumised hõlmavad umbes 100 spordikihlvedude sündmust, klient valib ühe sündmuse Barcelona - Real M. ja tahab panustada Barcelona võidule. Kihlveokoefitsiendid Barcelona võidule kihlveopakkumistes on 3,3. See tähendab, et juhul, kui klient panustab 10 eurot Barcelona võidule ja Barcelona võidab, klient võidab 33 eurot (10×3,3=33).

 

4.3.2. Kombineeritud panus tähendab korraga enam kui ühe sündmuse lõpptulemuse ennustamist. Kombineeritud loetakse panust edukaks, kui kõik kombineeritud panuses sisalduvad kihlveosündmuste tulemused on äraarvatud õigesti. Kombineeritud panuse korral klient võib valida 2-30 kihlveosündmuse tulemust. Kui ühe sündmuse lõpptulemuse ennustus osutub valeks, klient kaotab kogu kombinatsiooni ja ühtegi võitu ei maksta talle välja. Võidu arvutamisel panuse summa korrutatakse kombineeritud panuses sisalduvate kogu valitud üksikpanuste tulemuste (korrutatuna omavahel) kihlveokoefitsiendiga. Üksteist määravaid sündmusi ei saa kombineerida. Üksteist määravaid sündmused on sellised kihlveosündmused, millel ühe kihlveosündmuse tulemus mõjutab otseselt teist kihlveosündmust (näiteks järgmisi kihlveosündmusi ei saa kombineerida: tulemus „Žalgiris saab Leedu korvpalliliiga (LKL) meistriks” ja tulemus „Žalgiris võidab Leedu korvpalliliiga (LKL) poolfinaali”, sest eespool nimetatud sündmused määravad üksteist, st Žalgiris ei saa meistriks, kui saab lüüa Leedu korvpalliliiga (LKL) poolfinaalis).

 

Kombineeritud panuse näide võiks olla järgmine: Oletame, et klient on valinud kolm kihlveosündmust: Barcelona – Real M., Juventus – Inter ja Žalgiris – FBK Kaunas. Kliendi seisukohast peaksid kodumeeskonnad olema võitjad (kodumeeskonnad on kõigil kihlveosündmustel märgitud esimesena). Barcelona ennustuskoefitsient on 3, Juventuse ennustuskoefitsient on 2 ja Žalgirise ennustuskoefitsient on 3. Kui klient panustab 10 eurot ja klient võidab, panuse summa korrutatakse ennustuskoefitsientide tulemusega. Kõigi kihlveosündmuste tulemuste õige äraarvamise korral oleks kliendi võit 180 eurot (10x(3x2x3) = 180); kui vähemalt üks äraarvamine on vale, klient kaotab ja panuse summa kuulub korraldajale.

 

4.3.3. Süsteemne panus tähendab panust rohkem kui ühe valitud kihlveosündmuse tulemusega. Süsteemse panuse korral iga kihlveosündmuse tulemus peab olema vähemalt üks kord seotud teise tulemusega. Võit määratakse summeerides kõigi äraarvatud tulemuste võidud. Kihlveosündmuste arvu ja võimalike mitteäraarvatud tulemuste arvu valib klient. Panust iseloomustavad järgmised parameetrid:

 

1) kihlveosündmuste arv, mis ei tohi olla väiksem kui 3;

2) võimalike vigade arv.

 

Süsteemse panuse näide võiks olla järgmine: Oletame, et klient on valinud süsteemse panuse „3-st 2”. See tähendab, et süsteemne panus sisaldab 3 kihlveosündmust ja võib võita, kui klient eksib mitte üle ühe korra. Nii näiteks süsteemse panuse korral kihlveosündmuse puhul Barcelona – Real M. on valitud Barcelona võit koefitsiendiga 2,5 (tulemus A), kihlveosündmuse puhul Juventus – Inter on valitud Juventuse võit koefitsiendiga 3,0 (tulemus B) ja kihlveosündmuse puhul Žalgiris – FBK Kaunas on valitud Žalgirise võit koefitsiendiga 4,0 (tulemus C); süsteemi „3-st 2” korral panusega 1 euro iga kombinatsiooni kohta maksimaalne võimalik võit võiks olla järgmine: (tulemus A x tulemus B) x 1 euro + (tulemus B x tulemus C) x 1 euro + (tulemus C x tulemus A) x 1 euro = (2,5 x 3,0) x 1 euro + (3,0 x 4,0) x 1 euro + (4,0 x 2,5) x 1 euro = 7,5 eurot + 12 eurot + 10 eurot = 29,5 eurot. Kui klient ei arva ära vähemalt ühte kihlveosündmust, iga mitteäraarvatud kihlveosündmuse koefitsient võrdub 0-ga. Näiteks süsteemse panuse korral klient ei arvanud ära tulemust A, siis võit on järgmine: (tulemus A x tulemus B) x 1 euro + (tulemus B x tulemus C) x 1 euro + (tulemus C x tulemus A) x 1 euro = (0 x 3,0) x 1 euro + (3,0 x 4,0) x 1 euro + (4,0 x 0) x 1 euro = 12 eurot. Kui klient ei arvanud ära kahte süsteemi „3-st 2”sündmust, klient kaotab süsteemse panuse.

 

4.3.4. Tingimuslik panus on panustamine kihlveo tulemusele, mis on seotud lisatingimusega, millise toimimisel ei peeta kihlveo tulemuse valesti arvamist kliendi kaotuseks (kihlveokoefitsient on 1 ja klient saab panustatud summa tagasi 45 kalendripäeva jooksul alates lisatingimuse toimimise päevast). Juhul, kui klient arvab valitud kihlveo tulemuse õigesti ära, siis määratakse tema võit nagu üksikpanuse puhul st korrutades panuse summat eelnevalt määratud kihlveokoefitsiendiga, st võit sõltub ainult selle kihlveo tulemuse õigest äraarvamisest, lisatingimusel pole aga mingit tähendust.

 

Tingimusliku panustamise näide võiks olla järgmine: Oletame, et klient valib sündmuse Barcelona - Real M, millele on ette nähtud lisatingimus „Barcelona lööb 2 väravat” ja soovib teha panuse Barcelona võidu peale. Võidu koefitsiendiks on kihlveopakkumises määratud 3,3. See tähendab, et mängija, kes on panustanud 10 eurot Barcelona võidu peale, võidaks Barcelona võidu korral 33 eurot (10×3,3=33). Kui võidab Real M., siis klient kaotab. Kui võidab Real M., kuid toimib lisatingimus, st „Barcelona lööb 2 väravat”, siis ei loeta klienti kaotanuks ja ta saab panustatud summa tagasi.

 

4.3.5. Panus „stop bet” tähendab panust rohkem kui ühe valitud panustamisviisi tulemuse korral (kombineeritud panus) võimalusega võtta välja võiduraha, mis makstakse välja pärast täiendava võitu vähendamise koefitsiendi (vähendav koefitsient) rakendamist, enne kui kombineeritud panustamisel ilmnevad kõik valitud panustamise tulemused, st kui klient arvab ära ühe tulemuse või mitmeid panustamise tulemusi kombineeritud panuse korral (enne kui ilmnevad kliendi valitud kombineeritud panuse tulemused, mida tas ei arvanud ära), kuni sündmus(t)e alguse hetkeni, kus kliendi valitud kihlveosündmuste kombineeritud panuse tulemus(ed), mis ei olnud selged, selguvad, klient võib peatada kombineeritud panuse (kliendi valitud kombineeritud panuse tulemus, mis ei olnud veel selge, kihlveosündmuste tulemuste kihlveokoefitsient võrdub 1-ga ja panustamist loetakse tühistatuks) ja võtta võiduraha välja, mis võrdub kombineeritud panuse kogu kihlveokoefitsientide tulemusega (korrutatuna omavahel) korrutades vähendamiskoefitsiendiga, mis sõltub tulemuste arvust, mis on valitud kombineeritud panuses ja mis ei ole veel selged pärast panuse peatamist:

 

Kui tulemus 1 jääb ebaselgeks, vähendamiskoefitsient on võrdne 0,9;

 

Kui tulemus 2 jääb ebaselgeks, vähendamiskoefitsient on võrdne 0,8;

 

Kui tulemus 3 jääb ebaselgeks, vähendamiskoefitsient on võrdne 0,7;

 

Kui tulemus 4 jääb ebaselgeks, vähendamiskoefitsient on võrdne 0,6;

 

Kui tulemus 5 jääb ebaselgeks, vähendamiskoefitsient on võrdne 0,5.

 

Kui enne kihlveosündmuse peatamist vähemalt üks kliendi kihlveosündmuste tulemuste äraarvamine kombineeritud panuses on vale, kliendil ei ole õigust kasutada võimalust peatada kombineeritud panus ja loetakse, et on kaotanud kogu kombineeritud panuse ning võitu, k.a panuse summa, ei maksta talle välja. ui klient ei kasuta võimalust lõpetada kombineeritud panus, loetakse „stop bet“-i võrdseks kombineeritud panusega ja loetakse võitnuks, kui kõik kihlveosündmuste tulemused kombineeritud panuses on äraarvatud (selle panuse korral arvutatakse võit samal viisil nagu kombineeritud panuse korral). Panust „stop bet“ kohaldatakse korraldaja poolt, kui see on võimalik tehniliselt ja pärast selle avaldamist korraldaja veebisaidil ning korraldaja kihlveojaamades.

 

Panuse „stop bet“ näide võiks olla järgmine: Oletame, et klient on valinud kolm kihlveosündmust: Barcelona – Real M., Juventus - Inter ja Žalgiris - FBK Kaunas. Klient valib eespool mainitud kihlveosündmustes koduvõistkonnaks võitjaid (koduvõistkond on kõigis kihlveosündmustes märgitud esimesel kohal) ja klient panustab 10 eurot eespool nimetatud kombinatsiooni peale. Barcelona kihlveokoefitsient on 3, Juventuse kihlveokoefitsient on 2 ja Žalgirise kihlveokoefitsient on 3. Valitud kihlveosündmused toimuvad järgnevalt: Barcelona - Real M., Juventus - Inter ja Žalgiris - FBK Kaunas.

 

Kui pärast kihlveosündmust Barcelona - Real M. võitjaks on Barcelona (kihlveosündmused Juventus - Inter ja Žalgiris - FBK Kaunas ei tohi olla alanud), kliendil on õigus peatada panustamist ootamata kihlveosündmuste Juventus - Inter ja Žalgiris - FBK Kaunas tulemust (kihlveosündmuste tulemuste kihlveokoefitsient võrdub 1-ga ja panustamist loetakse tühistatuks), võtta võiduraha välja, mis oleks 24 eurot ((10x3)x0,8 = 24).

 

Kui pärast kihlveosündmusi Barcelona - Real M. ja Juventus - Inter võitjateks on Barcelona ja Juventus võistkonnad (kihlveosündmus Žalgiris - FBK Kaunas ei tohi olla alanud), kliendil on õigus peatada panustamist ootamata kihlveosündmuse Žalgiris - FBK Kaunas (kihlveosündmuste tulemuste kihlveokoefitsient võrdub 1-ga ja panustamist loetakse tühistatuks) tulemust ja võtta võiduraha välja, mis oleks 54 eurot ((10x(3x2))x0,9 = 54).

Kui kõik kihlveosündmuse tulemused on ära arvatud õigesti, kliendi võidusumma on 180 eurot (10x(3x2x3) = 180). Kui klient ei arva ära mõnda tulemust ja ei kasuta võimalust, loetakse ta kombineeritud panuse kaotajaks ja talle ei maksta mingit võidusummat, k.a panuse summa 10 eurot.

4.4. Teised kihlveosündmuste tulemuste tõlgendamise variandid

4.4.1. Kihlveosündmuste tulemuste tõlgendamise variandid avaldatakse kihlveopakkumistes.

 

4.4.2. Kihlveopakkumises kõige sagedamini kasutatavad kihlveosündmuste tulemuste tõlgendamise variandid:

 

4.4.2.1. Händikäp tähendab valikut, kui panuses kihlveosündmuse tulemuse tõlgendamise variandi „Händikäp” korral peale kihlveosündmuse lõppu lisatakse (kui märgiga „-“, siis võetakse maha) tulemusele valitud võistkonna või muu sündmuses osaleja händikäp (väravad, punktid jne). Tuleb eristada järgmised händikäpi variandid:

 

4.4.2.1.1. „Aasia händikäp” tähendab variant, kus valides kihlveosündmuse tulemuse tõlgendamiseks „Aasia händikäpi” ja kus peale kihlveosündmuse lõppu lisatakse (kui märgiga „-“, siis võetakse maha) tulemusele valitud võistkonna või muu sündmuses osaleja vastav händikäp (väravad, punktid jne). Kui pärast kihlveosündmuse tulemuse summeerimist händikäpiga on kihlveosündmuse tulemus (sh händikäp) valitud võistkonna või muu sündmuses osaleja kasuks, loetakse panust edukaks. Kui arvesse võttes händikäpi tulemus on vastasvõistkonna või osaleja kasuks, loetakse panust kaotatuks. Kui pärast händikäpi hindamist tulemuseks on viik, loetakse, et panus võrdub 1-ga (üks).

 

(Näide) Kui mängu Žalgiris (Kaunas) - Lietuvos Rytas (Vilnius) korral valib klient händikäpi Žalgirisele (Kaunas) (3) ja kui mäng lõpeb tulemusega 75:72, kliendi panustussedel võidab, sest arvestades händikäpi valitud võistkonna kasuks tulemus on 78:72. Kui mäng lõpeb tulemusega 75:80, kliendi panustussedel kaotab, sest arvestades händikäpi tulemus on soodne vastasvõistkonnale, st 78:80. Kui mäng lõpeb tulemusega 75:78, panus on võrdne 1-ga (üks), sest arvestades händikäpi lõpeb mäng viigiga, st 78:78.

 

4.4.2.1.2. „Kolme tulemuse händikäp” tähendab varianti, kus valides kihlveosündmuse tulemuse tõlgendamiseks „Kolme tulemuse händikäpi” ja kus peale kihlveosündmuse lõppu lisatakse (kui märgiga „-“, siis võetakse maha) tulemusele valitud võistkonna või muu sündmuses osaleja vastav händikäp (väravad, punktid jne). Kui pärast kihlveosündmuse tulemuse summeerimist händikäpiga on kihlveosündmuse tulemus (sh händikäp) valitud võistkonna või muu sündmuses osaleja kasuks, loetakse panust edukaks. Kui arvesse võttes händikäpi tulemus on vastasvõistkonna või osaleja kasuks, loetakse panust kaotatuks. Kui pärast händikäpi hindamist tulemuseks on viik, võidab valitud händikäpiga viigi panustaja.

 

(Näide) Kui mängu Arsenal - Liverpool korral klient valib händikäpi Arsenalile (-1) ja kui mäng lõpeb tulemusega 2:0, kliendi panustussedel võidab, sest arvestades händikäpi valitud võistkonna kasuks tulemus on 1:0. Kui mäng lõpeb tulemusega 1:1, kliendi panustussedel kaotab, sest arvestades händikäpi tulemus on soodne vastasvõistkonnale, st 0:1. Kui mäng lõpeb tulemusega 2:1, kliendi panustussedel kaotab, sest arvestades händikäpi mäng lõpeb viigiga, st 1:1.

 

4.4.2.1.3. „Topelt Aasia händikäp” tähendab varianti, kus valides kihlveosündmuse tulemuse tõlgendamiseks „Topelt Aasia händikäpi” ja kus peale kihlveosündmuse lõppu lisatakse (kui märgiga „-“, siis võetakse maha) tulemusele valitud võistkonna või muu sündmuses osaleja vastav händikäp (väravad, punktid jne) ja panuse summa jagatakse kaheks võrdseks osaks. Kui pärast kihlveosündmuse tulemuse summeerimist händikäpiga on kihlveosündmuse tulemus (sh händikäp) valitud võistkonna või muu sündmuses osaleja kasuks, loetakse panust edukaks.

Näiteks, kui pakutakse „Topelt Aasia händikäp” (-1,-1.5) ja sellisele tulemusele panustatakse 100 euroga, loetakse, et panus 50 eurot on händikäpiga (-1) ja panus 50 eurot on händikäpiga (-1.5). Kuna „Topelt Aasia händikäp” on topelt pakkumine, võidu lõplik koefitsient võib olla alla 1 ja võidusumma võib olla alla panuse summat. Kui pärast kihlveosündmust tulemus koos händikäpiga (lisatuna) on valitud võistkonna või osaleja kasuks, loetakse panust edukaks. Kui arvesse võttes händikäpi tulemus on vastasvõistkonna kasuks, loetakse panust kaotatuks. Kui pärast händikäpi hindamist tulemuseks on viik, loetakse panust võrdseks 1 (üks).

 

(Näide) Panus 100 eurot kihlveosündmusel Arsenal - Chelsea „Topelt Aasia händikäp” (-1,-1.5) Arsenalile koefitsiendiga 1,8 ja mäng lõpeb tulemusega 2:1. Sellisel juhul panus 50 eurot Arsenali händikäpiks (-1) võrdub 1-ga ja panus 50 eurot Arsenali händikäpiks (-1.5) loetakse kaotatuks. Võit 50 eurot peab olema välja makstud.

 

4.4.2.2. „Koguarv“ tähendab varianti, kus valides kihlveosündmuse tulemuse tõlgendamiseks „Koguarvu“ arvestatakse kihlveosündmuse jooksul toimunud väravate (punktide, sekundite jne) arvu.

 

4.4.2.3. „Aasia koguarv” tähendab varianti, kus valides kihlveosündmuse tulemuse tõlgendamise „Aasia koguarvu“ arvestatakse kihlveosündmuse jooksul toimunud osalejate väravate arvu ja panuse summa jagatakse kaheks võrdseks osaks. Näiteks, kui pakutud „Aasia koguarv” on suurem kui (2, 2.5) ja sellisele tulemusele panustatakse 100 euroga, loetakse, et panus 50 eurot on kogusumma kohta suurem kui (2) ja panus 50 eurot on kogusumma kohta suurem kui (2.5). Kui väravate arv mängu ajal on suurem kui kogusumma väärtus, loetakse, et panus on võitnud, kui väravate arv on väiksem kui kogusumma väärtus, loetakse, et panus on kaotatud. Kui väravate arv võrdub kogusumma väärtusega, loetakse, et panuse summa võrdub 1 (üks). Kuna „Aasia koguarv” on topeltpakkumine, lõplik võidukoefitsient peab olema alla 1 ja võidusumma peab olema alla panuse summat.

 

(Näide) Panus 100 eurot kihlveosündmusel Arsenal - Chelsea „Topelt Aasia” (2, 2,5) koefitsiendiga 1,9 ja mäng lõpeb tulemusega 2:0. Sellisel juhul panus 50 eurot koguarvule (2) võrdub 1-ga ja panus 50 eurot koguarvule (2,5) loetakse kaotatuks. Võit 50 eurot peab olema välja makstud.

 

4.4.2.4. „Individuaalne koguarv” on variant, kus kihlveosündmuse tulemuse tõlgendamise käik on sama nagu „koguarvu” puhul, kuid ainult kihlveosündmuse ühe võistkonna või eraldi osaleja kohta.

 

4.4.2.5. „Edasipääs” tähendab panustamist turniiridel, kus sündmus koosneb mitmest võistlusest pakutakse ära arvata, milline võistkond (isik) pääseb edasi.

 

4.4.2.6. „Võrdlus” tähendab äraarvamist, et üks võistkond (võistluses osaleja) mängib paremini (tulemuslikumalt) kui teine või üks võistlus on tulemuslikum kui teine.

 

4.4.2.7. „Poolaeg/võistlus” tähendab varianti, kus pakutakse ära arvata, kuidas lõpeb mängu esimene osa ja kogu mäng.

 

4.4.2.8. „Lööb - ei löö sisse“ (või „Jah - Ei“) tähendab varianti, kus pakutakse ära arvata, kas valitud konkreetne võistkond lööb värava jalgpalli, jäähoki, maahoki või muul võistlusel, millisel lüüakse väravad, samuti millise ajavahemiku jooksul lüüakse esimene või viimane värav nii konkreetse valitud võistkonna poolt, kui ka tervel võistlusel. Pakutakse ära arvata kogu mängu või konkreetse ajavahemiku kohta, näiteks et esimene värav lüüakse ajavahemikus 1-30 min.

 

4.4.2.9. „Kodu/külalised (või „Kodus - võõrsil)” tähendab varianti, kus pakutakse ära arvata mitu kihlveosündmust, mis on summeeritavad. ,,Kodu“ võistkonda kuuluvad kõik erinevad võistkonnad, mis mängivad kodus toimuvas voorus. „Külaliste“ võistkonda kuuluvad kõik erinevad võistkonnad, mis mängivad võõrsil toimuvas voorus. „Kodu“ võistkond on kihlveopakkumises ja panustussedelil näidatud esimesena. Näiteks „händikäp” kodu/külalised tulemustele, „Individuaalne koguarv” kodu/külalised võistkondadele, „koguarv” kodu/külalised tulemustele.

 

4.4.2.10. „Ulatus” tähendab varianti, kus pakutakse ära arvata kihlveosündmuse tulemust, mis satub kihlveopakkumises näidatud tulemuse vahemikku.

4.4.2.11. „Kihlveosündmuse lisapakkumised” tähendab täiendavaid tulemusi „Koguarv”, „Händikäpid”, „Individuaalne koguarv”, „Poolaeg/võistlus” „Mängu esimene veerand” ja teised võimalikud kihlveosündmuse tulemused.

4.5. Spordikihlvedude piirsummad ja panustamiskoefitsiendid

4.5.1. Panustamiskoefitsientide põhimõtted on järgmised:

 

4.5.1.1. Panustamiskoefitsiendid on vahemikus 1 kuni 15 000. Kombineeritud panuse korral maksimaalne panustamiskoefitsient on 7500.

 

4.5.1.2. Mida suurem on matemaatiline kihlveosündmuse tulemuse äraarvamise tõenäosus, seda väiksem on panustamiskoefitsient. Mida väiksem on matemaatiline kihlveosündmuse tulemuse äraarvamise tõenäosus, seda suurem on panustamiskoefitsient.

4.5.1.3. Väiksem koefitsient seatakse sündmuse lemmiku korral ja suurem koefitsient seatakse võistluse autsaiderile.

 

4.5.1.4. Koefitsienti suurendatakse vähendades kliendi poolt kihlveosündmuse tulemuse äraarvamise tõenäosust händikäpi abiga. Koefitsienti vähendatakse suurendades kliendi poolt kihlveosündmuse tulemuse äraarvamise tõenäosust händikäpi abiga.

 

4.5.2. Minimaalne panustatav summa ühele või kombineeritud kihlveo tulemusele sama kombinatsiooniga süsteemse panuse korral on 1 (üks) euro.

 

4.5.3. Maksimaalne panuse summa võib olla määratud eraldi igale spordialale, meistrivõistlustele või muule kihlveosündmusele või igale kihlveo pakkumise panusele eraldi.

 

4.5.4. Kui kombinatsioon sisaldab kihlveosündmuse tulemusi erinevate maksimumsummadega, siis maksimaalne sellise panuse summa on väikseim maksimaalse panuse summa valitud kombinatsioonis.

4.5.5. Korraldajal on õigus langetada individuaalklientidele panuse summa ülempiiri. Korraldajal on õigus piirata kaughasartmängus osalemist isikutel, kes rikkus tahtlikult reeglite või mängu nõudeid. Korraldajal on samuti õigus piirata selliste mängijate panuse maksimumsumma ilma täiendavalt ette teatamata.

4.6. Panuse tühistamine ja kihlveo tulemuste määramise põhireeglid

4.6.1. Reeglites ettenähtud juhtudel võib kihlvedusid tühistada. Kihlveo tühistamisel on kihlveokoefitsient 1“ ja klient võib panustatud summa tagasi saada.

 

4.6.2. Kihlvedu tühistatakse, kui kihlveosündmus ei toimunud. Kihlveosündmust peetakse mittetoimunuks, kui see ei ole tegelikult toimunud olenemata kas see pidi või ei pidanud toimuma. Kihlveosündmust peetakse mittetoimunuks samuti juhul, kui see ei vasta artiklis 4.6.6 sätestatud reeglitele ja tingimustele. Kui kihlveosündmuse aeg kihlveopakkumistes erineb tegelikust kihlveosündmuse ajast, kihlveosündmust peetakse mittetoimunuks.

 

4.6.3. Kihlvedu tühistatakse kui kihlveosündmusest osaleja, kelle peale oli kihla veetud, ei osalenud kihlveosündmuses. Kihlvedu tühistatakse ka siis, kui kihlveosündmuses ei osalenud osaleja, kelle osalemine oli väljakuulutatud kihlveopakkumises, sh kui kihlveosündmuses osaleja(te) nimi, sugu (kui kihlveosündmuses osalejad on mehed, seda ei viidata; kui kihlveosündmuses osalejad on naised, kihlveopakkumisele lisatakse viide „Naised”), vanuserühm (märgitakse noorte või veteranidest sportlaste osavõtu korral) ei olnud täpsustatud või oli märgitud valesti või kihlveosündmuses osalejate puue ei olnud kihlveopakkumises märgitud vea tõttu.

 

4.6.4. Kihlvedu tühistatakse, kui määratud tehnilise võidu või kaotuse korral vähemalt üks kihlveosündmuse osaleja ei osalenud kihlveosündmuses (nt. meeskond ei saabunud võistlusele vms).

 

4.6.5. Kihlvedu tühistatakse, kui korraldaja muudab kihlveosündmuse reegleid (nt mängu kestust, klientide arvu vms).

 

4.6.6. Kihlvedu tühistatakse, kui klient on teinud panuse või korraldaja võttis tema panuse vastu pärast kihlveosündmuse algust. Reaalajas panustamise korral tühistatakse kihlvedu vaid sellisel juhul, kui klient tegi panuse või korraldaja võttis panuse vastu pärast sündmuse tulemuse selgumist (näiteks esimese poolaja panused võitja tühistatakse, kui panused on tehtud pärast esimese poolaasta lõppu). Igal juhul kihlvedu tühistatakse, kui klient on teinud panuse või korraldaja võttis tema panuse vastu pärast kihlveosündmuse lõppu. Kui kihlveosündmuse algus ei lange kokku avaldatud ametliku algusega, sündmuse alguseks loetakse panuse algust.

 

4.6.7. Kihlvedu tühistatakse, kui kihlveosündmus algab üle 12 tunni hiljem kihlveosündmuse korraldaja poolt väljakuulutatud ajast, välja arvatud juhul, kui kihlveo korraldaja märgib sündmuse kestuseks üle ühe päeva (nt snuuker, kriket) või kui käesolevates reeglites on sätestatud teisiti.

 

4.6.8. Klientide mugavuseks märgitakse kihlveopakkumistes kõigepealt (1) vastuvõtja-/koduvõistkond ja teiseks (2) külalisvõistkond. See ei tähenda põhjust panuse tühistamiseks, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti.

 

4.6.9. Kombineeritud või süsteemse panuse korral muudetakse ainult konkreetse kihlveo tulemuse koefitsient ja teiste kombinatsioonis olevate kihlveo tulemuste kihlveokoefitsiendid ei muutu

 

4.6.10. Kui käesolevad reeglid ei näe ette teisiti, määratakse kõigi sportmängude kihlvedude tulemusi juhindudes võistluste põhiajast, välja arvatud juhul, kui käesolevates reeglites on sätestatud teisiti. Kui korraldaja pakub panustamiseks ainult kaks tulemust (1 – esimene võistkond, 2 – teine võistkond), st korraldaja ei paku panustamiseks X-i, st viiki, määratakse vaid kihlveosündmuse tulemus 1 (esimene võistkond) ja tulemus 2 (teine võistkond) kogu mängu aja järgi (st mängu jälgimise aeg lisaaegadega) ja kõik muud kihlveosündmuse tulemused kehtestatakse matši normaalaja järgi (st mängu aeg lisaaegadeta), välja arvatud juhul, kui käesolevates reeglites on sätestatud teisiti.

 

4.6.11. Kihlveosündmusi peetakse toimunuks, isegi kui need jäid reaalselt lõpetamata, kuid neis on mängitud mitte vähem kui:

 

Jalgpall – 60 min.

Korvpall (NBA) – 40 min.

Euroopa korvpall või kui on mängitav FIBA ja WNBA eeskirjade järgi – 35 min.

Jäähoki (NHL) – 54 min.

Euroopa jäähoki – 50 min.

Ameerika jalgpall – 50 min.

Pesapall – tulemuseks: 5 inningut, kuid kihlveo tulemusteks kogusumma ja händikäp peab olema mängitud mitte vähem kui 9 inningut.

Käsipall – 50 min.

 

4.6.12. Panused kihlveole tulemusega „kodu-/külalisvõistkond” on panused vastuvõetavad vastavalt kihlveo pakkumises näidatud võistluste arvule. Kui jääb ära vähemalt üks võistlus, panus tühistatakse.

 

4.6.13. Panustes kihlveole tulemusega „kodu-/külalisvõistkond” on arvestatavad kodu- ja külalisvõistkondade teenitud punktid (väravad ja muud tulemused) võistluste jooksul, mis on näidatud kihlveopakkumises. „kodu-/külalisvõistkond” panused on vastuvõetavad kuni esimese võistluse alguseni.

 

4.6.14. Kihlveo „Edasipääs“ tulemust määratakse vastavalt võistluse lõpptulemusele ja alles peale võistlusseeria lõppemist (kui selline toimub).

 

4.6.15. Kihlveo aususe tagamise eesmärgil panused tühistatakse, kui kombineeritud panus sisaldab üksteisest sõltuvaid sündmusi ja korraldaja ekslikult aktsepteerib sellist panust.

 

4.6.16. Kui kihlveosündmus on lõpetatud ja ei toimub 12 tunni jooksul alates kihlveosündmuse algusest, panused tulemustele, mis ei ole toimunud tänu sündmuse lõpetamisele, või võivad olla mõjutatud mängu jätkamisest, tühistatakse. Panused tulemustele, mis on toimunud enne sündmuse lõpetamist, või ei ole mõjutatud mängu jätkamisest, aktsepteeritakse. Käesoleva punkti sätteid ei kohaldata punktis 81 mainitud sündmustele.

 

4.6.17. Kui mitu kihlveosündmuse osalejat või tulemust on avaldatud võitjatena, võitnud summa arvutatakse jagades panustamiskoefitsiente, mis on märgitud panustussedelil, võitnud osalejate või tulemuste arvuga. Ümberarvutatud panustamiskoefitsiendid ei saa olla väiksemad kui 1.

Näiteks mitu kihlveosündmuse osalejat või tulemust on võitnud, esimene klient valib tulemuse „Maze, Tina (SLO) tuleb esimesena” naiste alpi suusatamise allamäge kategoorias taliolümpiamängudes koefitsiendiga 3.4 ja teeb panuse 10 eurot, teine ​​klient valib tulemuse „Gisin, Dominique (SUI) tuleb esimesena” koefitsiendiga 8 ja teeb panuse 10 eurot. Võistluse lõpus Maze, Tina (SLO) ja Gisin, Dominique (SUI) on võitjad võrdse tulemusega 1:41:57 (distantsi läbimise aeg) ja nad saavad olümpia kuldmedalid. Kuna on kaks võitjat, võidud makstakse mõlemale kliendile, kuid 2 korda väiksema koefitsiendiga: 17 eurot (1,7x10=17) esimesele kliendile ja 40 eurot (4x10=40) teisele kliendile.

4.7. Muud erijuhtumid

4.7.1. Kui korraldaja ei ole veendunud ametlikes infoallikates avaldatud kihlveosündmuse tulemuse usaldusväärsuses, on tal õigus lükata tulemuse kinnitamine edasi kuni 3 (kolm) tööpäeva. Sellest teatab korraldaja veebisaidil. Peale edasilükkamise tähtaja lõppu makstakse võidud välja juhindudes ametlike infoallikate täpsustatud andmetest või nende puudumisel vastavalt esialgsetele andmetele.

 

4.7.2. Kui kihlveosündmuse tulemus on vaidlustatud (on esitatud kaebus) enne esialgse mängu protokolli (statistilised andmed, mis on avaldatavad kohe peale mängu) avaldamist, siis lükatakse kõik sellega seotud võidud edasi kuni kaebuse läbivaatamiseni.

 

4.7.3. Kui kihlveosündmuse tulemus on tühistatud või muudetud (nt seoses võistkonna või kliendi diskvalifitseerimise, ametikohuste täitmise, reeglite ja tingimuste muutumise või sarnasega), siis kehtivaks loetakse see kihlveosündmuse tulemus, mis oli välja kuulutatud esimesena enne selle vaidlustamist.

4.7.4. Kui korraldaja eksib kliendi poolt paigutatud panuse vastuvõtmisel ja avastab selle enne või pärast kihlveosündmuse algust, panus tühistatakse. Korraldaja veaks loetakse järgmisi juhtusid (kuid mitte ainult): (i) koefitsientide määramine, mis on ilmselgelt valed; (ii) koma on puudu; (iii) kui tehnilise vea tõttu reaalajas panustamisel koefitsiendid ei ole uuendatud ja ei kajasta mängu tegelikku kulgu; (iv) plussmärk on asendatud miinusmärgiga; (v) täiendavad kihlveopakkumised ei vasta sündmus sama sündmuse tulemuste peamistele pakkumistele (võitja, händikäp, koguarv jne); (vi) tulemuste koefitsiendid erinevad oluliselt sama tulemuse teiste hasartmängude korraldajate pakkumiste koefitsientidest (nt Bet365, Pinnacle jne).

4.8. Ennustuste eri tüübid

4.8.1. Kui käesolevas punktis esitatud kihlveosündmuse toimimise sätted on vastuolus üldsätetega, käesolevas punktis esitatud sätted on prevaleerivad.

Ennustused reaalajas

4.8.2. Reaalajas ennustustel kihlveosündmuse korral võimaliku variandiga „händikäp” võib panused esitada kahel viisil:

 

4.8.2.1. näidates kaks võimalikku tulemust: „esimese osaleja händikäp” ja „teise osaleja händikäp”.

 

4.8.2.2. näidates kolm võimalikku tulemust: „esimese osaleja händikäp”, „viik händikäpiga” ja „teise osaleja händikäp”.

Kui reaalajas ennustusel pakutakse kaks võimaliku kihlveosündmuse tulemust ja saavutatakse kihlveopakkumistes märgitud händikäpi tulemus, panus tühistatakse. Kui reaalajas ennustusel pakutakse kolm võimaliku kihlveosündmuse tulemust ja saavutatakse kihlveopakkumistes märgitud händikäpi tulemus, panust „viik händikäpiga” loetakse võitnuks ja panused „esimese osaleja händikäp”, „teise osaleja händikäp” loetakse kaotanuks.

Tennis

4.8.3. Tennisevõistlustel võidab geimid võitnud mängija seti. Mängija, kes on tennisevõistluste reglemendis määratud korras võitnud setid, võidab mängu.

 

4.8.4. Juhul, kui üks mängija pole võimeline matši lõpuni mängima, tühistatakse kõik võitjale tehtud panused ja panused tennise statistikas kajastuvale (ässad, topeltvead, servi kiirus jne) ning ennustustulemused, mis ei toimunud enne sündmuse enneaegsest lõpetamist või mis võisid olla mõjutatud selle jätkamisest. Panused tennise statistikas kajastuvale (ässad, topeltvead, servi kiirus jne) ning ennustustulemused, mis on toimunud enne sündmuse enneaegsest lõpetamist või mis ei ole mõjutatud selle jätkamisest, aktsepteeritakse. (Näiteks tennisevõistlus ATP Tour. Masters Series. Rooma, ITA (Clay) Nadal, Rafael (ESP) - Federer, Roger (SUI) lõpetati siis, kui tulemus oli 6:4 1:6 0:3 sest Nadal, Rafael (ESP) keeldus võistluse jätkamisest trauma tõttu. Panused järgmiste tulemustele 1,2, kolmanda seti võitja 2, mängu kogusumma alla 24,5, teise ​​osaleja mängu händikäp 2,5 tühistatakse. Panused järgmiste tulemustele teise seti võitja 1, mängu kogusumma üle 22,5, esimese osaleja mängu händikäp -1,5, esimese osaleja seti händikäp 1,5 aktsepteeritakse).

 

4.8.5. Kui üks kihlveosündmuses osalejatest ei alustanud mängu ettenähtud tennisevõistlustel (nt seoses diskvalifitseerimise, traumaga jne), siis kihlvedu tühistatakse.

 

4.8.6. Kui turniiri ajal tennisevõistlus katkestatakse ja ei ole lõpetatud samal päeval, vaid on edasilükatud, määratakse kihlveo tulemus siis, kui võistlus on sellel turniiril lõpetatud (välja arvatud juhul, kui võistluskohta muudetakse. Sellisel juhul kihlvedu tühistatakse). Kui turniiri ajal tennisevõistlus katkestatakse või ei ole lõpetatud samal päeval, vaid on edasilükatud ja üks osalejatest teatab keeldumisest kihlvedu jätkata, siis kihlvedu tühistatakse. Kui tennisevõistlust katkestatakse ja ei lõpe samal päeval, korraldajal on õigus pakkuda teha uued panused (juba paigutatud panused jäävad kehtima, välja arvatud juhul reeglitejärgsel tühistamisel) hoolimata sellest, et mäng on juba alanud, st teha uued panused ennustustulemusele uue sündmusena, mis näitab tulemust, mis salvestati kihlveopakkumistes võistluse katkestamise või ennetähtaegse lõpetamise hetkel.

 

4.8.7. Kui tennise paarismängus üks osalejatest keeldub osalemast (st ei tule väljakule) või võistkondlikul paaristurniiril on üks mängija asendatud, panus tühistatakse.

 

4.8.8. Kui tennise võistkondlikel võistlustel võistkonna koosseis muutub, kihlveo pakkumises olid aga näidatud tennisevõistkondade nimetused, panuseid ei tühistata.

 

4.8.9. Kihlveo jaoks ei oma tähendust väljaku kate, millel tennisevõistlus toimub (isegi kui kihlveopakkumises oli näidatud teistsugune kate).

 

4.8.10. Kui tennisekohtumistes on mängitud paarisarv sette ja tulemus on võrdne ning meistrivõistlustel lisasetil (10 punktini lõpliku händikäpiga kahepunktilise vahega ühe mängija/võistkonna poolt) selgub võitja otsustavas setis, siis võrdsustatakse mängu tulemus otsustava seti tulemusega.

4.8.11. Kui mingil põhjusel lükatakse tennisevõistlus edasi üle 12 tunni, kõik panused jäävad kehtima tennisevõistluse või turniiri lõpuni.

Jalgpall

4.8.12. Jalgpallivõistluste kihlvedudes arvestatakse põhiaja sisse ka kohtuniku poolt lisatud minutid.

 

4.8.13. Kihlveod tulemustele händikäp, koguarv, intervall ja kogu täiendav statistika on võimalikud ainult jalgpallivõistluste põhiajaks.

 

4.8.14. Kui ühe mängu ajal antakse mängijale lisaks teisele kollasele kaardile kohe ka punane, siis on arvestatavad nii korduv kollane kui ka punane kaart. Kui punane kaart ei ole antud kohe, siis on arvestatav ainult kollane kaart.

 

4.8.15. Üheteistkümne meetri karistuslööke, mis on löödavad peale lisaaega jalgpallimatši võitja väljaselgitamiseks, ei loeta kihlveos üheteistkümne meetri karistuslöökideks ja ei ole arvestatavad mängija poolt löödud väravatena, vaid lõpptulemuseks loetakse resultaati, milleni jõuti enne nimetatud karistuslöökide seeriat.

 

4.8.16. Mängija poolt oma meeskonna väravasse löödud väravat kihlveos ei arvestata, st mängijat ei peeta väravalööjaks.

4.8.17. Kaarte, mis on antud mängijatele/osalejatele, kes ei ole sel ajal jalgpalliväljakul (nt võistkonna juhid, treenerid, varumängijad) ei arvestata.

Korvpall

4.8.18. Kõik kihlvedude tulemused on korvpallivõistlustel määratavad arvestades kogu mängu aega (koos kõigi lisaaegadega), välja arvatud juhud, kui korraldaja pakub kihlveo pakkumises vedada kihla ka viigilise tulemuse peale võistluse põhiaja lõpuks, koos märkega ,,põhiaeg“ (lühendatult REG). Juhul, kui korraldaja pakub kihlveopakkumises vedada kihla ka võrdse tulemuse peale põhiaja lõpuks, on põhikihlveo tulemus (1, X, 2, 1X, 2X, 12) määratakse sellel võistlusel arvestades ainult võistluse põhiaega, kõiki teisi kihlveo tulemusi, kaasa arvatud kihlveo tulemusi seoses statistiliste andmetega määratakse arvestades kogu mängu aega.

 

4.8.19. Kui võistkond saab tehnilise vea enne võistluse algust (nt korv on katki, võistkond viivitab väljakule minekuga, enne võistlust toimub kaklus ja võistkonnale määrati tehniline viga jne), jääb kehtima kihlveo tulemus „Avab esimesena punktiarve“.

 

4.8.20. juhtudel, kui korvpalli mängul on lisaaeg mitte viigi tõttu, vaid seda nõuab turniiri määrus, tulemust registreeritakse normaalaja tulemuse seisuga. Sellise mängu korral panused statistilisteks näitajateks peavad sisaldama lisaaega.

 

4.8.21. juhul, kui korvpalli mäng ei ole lisaajaga vaatamata viigile (nt sõprusmängu korral), registreeritakse normaalaja lõpus tulemus. Sellisel juhul loetakse tulemuste 1 ja 2 (mängu võitja) panuste koefitsiendid loetakse võrdne 1. Kõik muud tulemused jäävad kehtima.

 

4.8.22. Kihlveopakkumised võistluse teise ja neljanda poole tulemust ei sisalda.

4.8.23. Panuse tegemisel tulemuse intervali peale kantakse tulemusena normaalaja tulemus.

Pesapall, ameerika jalgpall

4.8.24. Kihlvedudes pesapalli, ameerika jalgpalli peale võetakse panuseid vastu kogu mängu ajale (kaasa arvatud lisaajad).

 

4.8.25. Kui kihlveopakkumises ära näidatud päeval pesapalli (MLB - Major League Baseball) võistlust ei toimu, siis panus tühistatakse.

 

4.8.26. Pesapalli (MLB) võistlusi, mis on mängitavad kaks korda samade meeskondade vahel, nimetatakse pakkumises võistluseks G1 (esimese päeva võistlus) ja võistluseks G2 (teise päeva võistlus) ning mõlema võistluse kohta näidatakse sama võistluse algusaeg - esimese võistluse G1 algusaeg.

 

4.8.27. Kihlvedudes pesapalli (MLB) võistlustele pole kihlveopakkumises lahtiviskajad näidatud ja nende vahetamine kihlvedusid ei mõjuta.

4.8.28. Kihlvedudes Jaapani pesapalli võistlustele viigi korral tühistatakse kihlvedu ainult kihlveo tulemusele ,,Võitja“ tehtud panuste osas.

Vormel-1, auto-motovõistlused

4.8.29. Kihlveo tulemuses „võidusõidu võitja" tunnistatakse võitjaks võidusõitja, kes on saanud esimese koha vastavalt esmasele klassifikatsiooniprotokollile, mis on avaldatud kohe peale võistlust.

 

4.8.30. Kihlveotulemuses on võidusõitja koht määratav vastavalt võidusõidu protokollile.

 

4.8.31. Kihlveo tulemuses „Parim võidusõitja" peetakse parimaks võidusõitjaks võidusõitjat, kelle nimi kajastub lõpp-protokollis (vastavalt esmasele klassifikatsiooniprotokollile, mis on avaldatud kohe peale võistlust) kõrgeimal kohal. Kui kumbki võidusõitja ei lõpeta distantsi, siis peetakse paremaks võidusõitjat, kes sõitis rohkem ringe ja kui mõlemad võidusõitjad kukkusid välja samal ringil, siis kihlvedu tühistatakse.

 

4.8.32. Kihlveo tulemuses „Sõidab/sõida lõpuni“ pakutakse arvata ära, kas võidusõitja lõpetab distantsi ilma väljakukkumata. Võidusõitjat peetakse kihlveos võidusõidu lõpetanuks, kui ta kvalifitseerub.

 

4.8.33. Kihlveo tulemuses „Kiireim ring“ pakutakse ära arvata, kes võidusõitjatest saavutab parima ringiaja.

 

4.8.34. Kihlveo tulemuses „Turvaauto“ pakutakse arvata ära, kas sõidab välja (ei sõida välja) auto, mis pidurdab võistlust. Sellisel juhul mõned võidusõitjad kaotavad saadud eelise, st kui ühte võidusõidus osalejat lahutas teisest teatud ajavahemik ja nad jõuavad üksteisele järele, kuid peale võidusõidurajal toimuvat intsidenti on nad turvaauto väljasõitmisel kohustatud sõitma üksteise järel ilma möödasõiduvõimaluseta kuni turvaauto on võidusõidurajalt kõrvale tõmbunud. Turvaauto väljasõit kihlveo tulemust ei mõjuta. Juhul kui turvaauto osaleb võistluse alguses (näiteks halva ilma tõttu) ja võistluse uuesti alustamisel (kui võistlus peatati), ei loeta seda turvaauto ilmumiseks käesoleva punkti tähenduses.

 

4.8.35. Kui võidusõitja alustab põhisõidus (mitte kvalifikatsioonisõidus), ei mõjuta sõitu edaspidised takistused (nt kui võidusõitja satub õnnetusse, võidusõiduauto läheb katki jne), mille tõttu ei saa võidusõitja jätkata sõitu.

4.8.36. Kui Vormel-1, auto-motovõistlus on peatatud ja ei jätka 48 tunni jooksul, panus tühistatakse.

Jäähoki

4.8.37. Juhul, kui korraldaja pakub panustamist jäähoki mängu võitjale pärast mängu normaalaja lõppu, määratakse jäähoki mängu võitja mängu normaalaja järgi (60 min.) ilma lisaaegade ja penaltiteta (normaalaeg on 60 min. lisaaegade ja penaltiteta).

 

4.8.38. Juhul, kui korraldaja pakub kihlveopakkumistes panustamist jäähoki mängu võitjale pärast mängu koguaja lõppu, määratakse jäähoki mängu võitja mängu normaalaja järgi koos lisaaegadega ja ilma penaltiteta (mängu koguaeg on normaalaeg lisaaegadega).

 

4.8.39. Juhul, kui korraldaja pakub panustamist jäähoki mängu võitjale mängu lõppajal, määratakse jäähoki mängu võitja mängu normaalaja järgi penaltitega (mängu lõppaeg on normaalaeg lisaaegade ja penaltitega).

 

4.8.40. Panused jäähoki mängudele tulemusega „händikäp” ja „koguarv” tehakse mängu normaalajale (60 min.), va juhul, kui kihlveopakkumised näitavad teisiti.

 

4.8.41. Panustamise tulemused täpsele mängu skoorile ja viimasele väravale või et võistkond lööb ühe värava jäähoki mängu kehtivad mängu normaalajale (60 min.), va juhul, kui kihlveopakkumised näitavad teisiti.

4.8.42. Panustamise tulemused jäähoki mängu statistilistele andmetele (väravad, karistusminutid, mängijate väravad, resultatiivsed söödud, tulemused) kehtivad mängu normaalajale (60 min.), va juhul, kui kihlveopakkumised näitavad teisiti.

Laskesuusatamise, suusatamine, suusahüpped ja mäesuusatamine

4.8.43. Pakutakse ära arvata, mis sportlane (võistkond) sooritab paremini, jõuab kõrgemale mängu lõpparvestuses. Kui sportlased (võistkonnad) kukkuvad võistlusest välja selle eri etappidel, võitjaks loetakse sportlane (võistkond), kes läbib rohkem võistluse etappe. Mõlemad sportlased (võistkonnad) peavad alustama võistlust. Kui emb-kumb sportlane ei alusta võistlust, kõik seotud panused loetakse võrdeseks 1-ga.

5. Cash-out funktsioon

5.1. Cash-out üldreeglid:

5.1.1. Cash-out on kliendi toiming kui ta võtab vastu korraldaja pakkumise: (a) võtta välja osa võidust või (b) võtta välja osa panuse summast.

 

5.2.2. Korraldajal on õigus pakkuda klientidele võtta välja osa panuse summast. Igal kihlveosündmusel ja panustamisel otsustab raha väljavõtmist korraldaja, mida tähistatakse visuaalselt veebisaidil.

 

5.2.3. Iga korraldaja pakutud raha väljavõtmine on konkreetne võidu osa, mida klient võib kätte saada. Korraldaja pakutud cash-out’i tingimused sõltuvad kihlveosündmuse käigust, kihlveosündmuse alustamise teabest või muust tegurist. Kui klient aktsepteerib korraldaja konkreetse raha väljavõtmise pakkumise, pakkumine täidetakse viivitamata ilma muudatusteta.

 

5.2.4. Korraldajal on õigus pakkuda klientidele cash-out’i osaliselt. Osaline cash-out tähendab osa panuse summast väljavõtmist, kui võetakse välja ainult osa panuse summast. Osale panuse summast, mida klient otsustab mitte välja võtta, kehtivad reeglid ja tingimused, mille alusel panus oli tehtud ja osaliselt välja võetud summale kehtivad p. 5.2.5. või p. 5.2.6. sätted.

 

5.2.5. Kui klient aktsepteerib korraldaja cash-out’i pakkumise ja võtab välja osa võidust ning korraldaja kiidab sellise tegevuse heaks, korraldaja pakutud ja kliendi aktsepteeritud osa võidust kantakse viivitamatult kliendi kontole. Sellisel juhul klient kaotab võimaluse võita panuse ülejäänud võimalike võitude summa. Sellisel juhul kliendile välja makstud osa peab alati olema suurem kui samaväärne panuse summa.

 

5.2.6. Kui klient aktsepteerib korraldaja pakkumise võtta välja osa panuse summast ja korraldaja kiidab sellise tegevuse heaks, korraldaja pakutud ja kliendi aktsepteeritud osa panuse summast kantakse viivitamatult kliendi kontole. Sellisel juhul klient kaotab võimaluse võita summa, mida võib võita konkreetse panusega ja kaotada osa panuse summast. Sellisel juhul kliendile välja makstud osa peab alati olema väiksem kui panuse summa.

 

5.2.7. Loetakse, et panuse väljavõtmise pakkumised moodustavad osa korraldaja kaughasartmängu pakkumistest ja ei ole klientidele siduvad.

 

5.2.8. Loetakse, et panuse väljavõtmise pakkumine on valitud (aktsepteeritud), kui klient klõpsab viitele „Cash-out” panuse kõrval ja kinnitab, et korraldaja konkreetse pakkumise tingimused ja tingimused (võidu välja võetud osa, välja võetud panuse summa) on kliendile vastuvõetavad.

 

5.2.9. Klient ei ole kohustatud teostama täiendavaid toiminguid, välja arvatud p-s 5.2.8 nimetatud toimingud.

 

5.2.10. Kui korraldaja teeb cash-out’i pakkumise, on tal õigus keelduda kinnitada kliendi valikut aktsepteerida pakkumine.

 

5.2.11. Korraldajal on õigus tühistada cash-out’i pakkumine, kui (a) cash-out’i teostatakse pärast kihlveosündmust; (b) cash-out’i summa esitamisel või kinnitamisel korraldaja poolt teeb ta rahasse puutuvat viga; (c) klient püüab saada kasu cash-out’i pakkumisest pahauskselt.

 

5.2.12. Cash-out’i pakkumise vastuvõtmisel algsed koefitsiendid, mille alusel panus tehti, ja cash-out’i pakkumise tingimused, millega panuse summa oli välja võetud, on näidatud kliendi kihlveo ajaloos. Kihlveo ajalugu näitab ka korraldaja poolt kliendi kontole ülekantud summasid.

 

Cash-out’i näiteid:

 

Klient panustas mängus Real Madrid - Barcelona ja on valinud võitjaks Real Madridi:

 

Pärast 20-minutilist mängu Real Madrid oli 5 väravaga ees ja klient sai pakkumise välja võtta osa võimalikust võidust.

 

Pärast 20-minutilist mängu Real Madrid kaotas 5 väravaga ja klient sai pakkumise välja võtta osa panuse summast.

 

Üldjuhul cash-out’i pakkumine välja võtta osa võidust tehakse kliendile siis, kui kihlvedu on soodne kliendile, kuid lõpptulemus ei ole veel selge.

Üldjuhul cash-out’i pakkumine välja võtta osa panuse summast tehakse kliendile siis, kui kihlvedu on soodne korraldajale, kuid lõpptulemus ei ole veel selge.

6. TonyBeti pokker

6.1. TonyBeti pokkeri haldab korraldaja enda onlain-pokkeri võrgu kaudu.

 

6.2. Loe TonyBeti pokkeri mängu juhiseid siin.

 

6.3. Mõiste „Tarkvara“ sisaldab TonyBeti pokkeri tarkvara, mis on veebisaidilt allalaaditav oma isiklikule laua- või sülearvutile ja TonyBeti pokkeri mobiiltelefoni tarkvararakenduse saate alla laadida oma mobiilseadmesse (sh, kuid mitte ainult, mobiiltelefon, tahvelarvuti, pihuarvuti või muud tüüpi, kas juba olemasolev või edaspidi välja tulev mobiilseade), nagu ka kõikide lisaseadmete tarkvara pokkeritarkvarale (olenemata sellest, kas tegemist on veebipõhise tarkvara või kliendi/serveri tarkvaraga).

 

6.4. Keelatud kasutusalad:

 

6.4.1. Tarkvara muutmised. Klient ei tohi proovida tarkvara mingil moel muuta, dekompileerida, tagurpidi-toota ega demonteerida.

 

6.4.2. Isiklik kasutamine. Teenus on mõeldud üksnes kasutaja isiklikuks kasutamiseks. Kliendil lubatud kihlvedudest osa võtta ainult tema enda meelelahutuseks. Mingil juhul ei tohi klient kasutada oma kasutajakontot korraldaja juures muul otstarbel kui teenuse kasutamiseks. Klient peab esitama täielikku ja tõepärast teavet seoses kõikide andmete ja teabega, mida klient korraldajale edastab, ning klient on kohustatud seoses muudatustega andmeid uuendama.

 

6.4.3. Kokkumäng. Klientide kokkumäng kaartide jagamisel või mõnel muul viisil on rangelt keelatud. Korraldaja jätab endale õiguse (lisaks teistele meetmetele) piirata istekohti ja/või keelata kasutajatel mängida kas mõne kindla pokkerilaua taga või mõnel kindlal turniiril, sealhulgas piirata kahel või enamal kasutajal koos mängida sama laua taga või samal turniiril. Lisaks jätab korraldaja endale õiguse pidada igat kokkumängu või selle katset mängijate vahel (sh kasutajad) käesoleva lepingu oluliseks rikkumiseks ning seetõttu on korraldajal õigus peatada kliendi kasutajakonto kui klient rakendab või püüab rakendada mistahes sellist tegevust, sõltumata sellise katse tulemusest.

 

6.4.4. Väliste mängijate abiprogrammid (EPA - External Player Assistance). Korraldaja keelab kasutada väliseid mängijate abiprogramme (“EPA programme"), mis on mõeldud selleks, et tagada klientidele „ebaaus eelis“. Korraldaja kohaselt tähendab sõna „väline“ arvutitarkvara (va tarkvara) ja mitte-tarkvarapõhiseid andmebaase või profiile (nt veebisaidid ja abonentteenused). Korraldaja kohaselt tähendab sõna „ebaaus eelis“ mis tahes juhtu, kus klient kasutab või loob teavet teiste klientide kohta, mis läheb palju kaugemale sellest, mida klient isiklikult näeb läbi oma mängitava mängu.

 

6.4.5. Automaatsed mängijad (bot’id ehk robotid). Tehisintellekti, sealhulgas, kuid mitte ainult, „robotite“ kasutamine seoses teenusega on rangelt keelatud. Kõik kliendi tegevused seoses teenusega peavad olema tehtud personaalselt klientide poolt läbi kasutajaliidese, mis on kättesaadav läbi tarkvara kasutamise.

 

6.4.6. Te nõustute, et korraldaja võib kasutada meetmeid, et avastada ja ära hoida keelatud EPA programmide kasutamist. Need meetmed võivad hõlmata, kuid ei piirdu, tarkvaraprogrammide läbivaatamisega, mis töötavad samaaegselt korraldaja tarkvaraga kliendi arvutis. Nõustute, et te ei ürita vältida, segada ega blokeerida selliseid meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutada kolmanda osapoole tarkvara, mis väldib, segab või blokeerib sääraseid meetmeid.

 

6.4.7. Meelega kaotamine. Meelega kaotamine tekib, kui mõni klient tahtlikult kaotab selleks, et tahtlikult kanda oma žetoone teisele kliendile. Iga klient, kes osaleb või katsub teenust kasutades meelega kaotada koostöös mõne teise kliendiga, sealhulgas olles vahendaja, võib saada alalise teenuse kasutamise keelu ning nende kasutajakonto võidakse viivitamatult peatada. Sellisel juhul ei ole korraldajal mingit rahalist tagasimaksekohustust seoses teie korraldaja juures oleval kasutajakontol olevate rahaliste vahenditega.

 

6.4.8. Pettus. Juhul kui korraldaja leiab, et klient on teenuse kasutamise ajal rakendanud või üritanud osaleda pettuses, ebaseaduslikus, ebaausas või vääras tegevuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes tegevusega, mis on sätestatud käesoleva punkti osas 6.4. või mis tahes muu mängu manipulatsioonis või maksepettuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutanud varastatud krediitkaarti või võtnud makse pettusega tagasi või tegelenud rahapesuga, siis on korraldajal õigus võtta kasutusele sellised meetmed, mida ta peab vajalikuks, sealhulgas, kuid mitte ainult:

 

a. koheselt tõkestada kliendi ligipääsu teenusele;

 

b. peatada korraldaja saidil olev kliendi kasutajakonto;

 

c. konfiskeerida kliendi kasutajakontol olevad rahalised vahendid;

 

d. avalikustada kõnealust teavet (sh kliendi identiteet) finantsasutustele, asjaomastele asutustele ja/või mis tahes füüsilistele või juriidilistele isikutele, kellel on seaduslik õigus sellise teabe saamiseks);

 

e. rakendada kliendi vastu õiguslikke meetmeid.

6.4.9. Isikutel, kes asuvad või elavad riikides, kus teenus on ebaseaduslik (edaspidi „Keelatud jurisdiktsioonid“) ei ole lubatud teha oma kontole sissemakseid ega mängida. Nad võivad olemasolevad kontosaldod rahas välja võtta. Kahtluste vältimiseks, eelmainitud piirang, seoses mängimisega keelatud jurisdiktsioonis, kehtib võrdselt elanikele ja teiste riikide kodanikele sel ajal, kui nad asuvad keelatud jurisdiktsioonis. Igasugune keelatud jurisdiktsioonis asuvate isikute katse vältida mängimise piiranguid, loetakse käesoleva kokkuleppe rikkumiseks. Katsest kõrvalehoidmine sisaldab, kuid mitte ainult, korraldaja poolt kasutava asukohta kindlakstegeva teabe manipuleerimist ja korraldajale ebaõige või eksitava teabe edastamist seoses teie asukoha või elukohaga.

7.1. Kasiino mängureeglite lugemiseks klõpsake „Mängureeglid“ ikoonile, kus leiate konkreetse mängu juhiseid.

8.1. Käesolevaga kinnitate ja annate nõusoleku sellele, et korraldaja töötleb teie isikuandmeid eesmärgiga võimaldada teile juurdepääsu veebisaidile ja kasutada veebisaiti ning pakkuda teile lisateenuseid.

 

8.2. Korraldaja järgib Eesti isikuandmete kaitse seaduse nõudeid ja töötleb teie isikuandmeid vastavalt nimetatud seadusele. Lisaks kaitseb korraldaja isikuandmeid ja austab teie privaatsust vastavalt headele äritavadele ja kehtivatele seadustele.

 

8.3. Korraldaja kasutab teie isikuandmeid ainult selleks, et võimaldada teil kasutada veebisaidil pakutavaid teenuseid.

 

8.4. Korraldaja kasutab teie isikuandmeid ka selleks, et tuvastada teie isikuandmeid veebisaidil pakutavate teenuste kasutamisel teie poolt.

 

8.5. Teie isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, va juhul, kui selline avaldamine on vajalik teie palvete täitmiseks, näiteks teie kasutajakontol kannete sooritamisel, isiku tuvastamiseks või juhul, kui see on ette nähtud seadusega. Kuna korraldaja äripartnerid või tarnijad või teenuste osutajad võivad olla vastutavad veebisaidi teatavate osade üldise toimimise või kasutamise eest, võidakse isikuandmeid neile avaldada. Käesolevaga annate te nõusoleku kõigile sellistele avaldamistele.

8.6. Teil on õigus tutvuda korraldaja käsutuses olevate enda isikuandmetega. Lisaks on teil õigus saada teavet oma kontojäägi, mängude ajaloo, deposiitide, väljamaksete ja muude tehingute kohta, mis on seotud teie kasutajakontoga selle avamise päevas.

 

8.7. Käesolevaga nõustute te, et korraldaja võib hoida ja säilitada teie isikuandmeid (sh tehingute andmed) isegi pärast teie korraldaja kasutajakonto sulgemist või lõpetamist Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud ulatuses.

 

8.8. Te teatate viivitamata korraldajale mistahes muudatustest teabes, mida esitasite kasutajakonto registreerimise ja avamise ajal, muutes oma profiili või muul viisil.

 

8.9. Teile hea teenuse osutamiseks võib korraldaja ja/või tema teenuste osutajad olla sunnitud edastada teie isikuandmeid ühest riigist teise kogu maailmas. Käesolevaga annate te nõusoleku oma isikuandmete sellisele edastamisele.

 

8.10. Teie kasutajakonto ja konto töötlemisel ja sellega seotud tehingutes võib korraldaja kasutada krediidireitingu-, pettuste avastamise ja rahapesu tõkestamise agentuure, kellel võib olla teie kohta andmeid. Käesolevaga annate te nõusoleku sellise avaldamise suhtes.

 

8.11. Olenemata eespool öeldust võib korraldaja avaldada veebisaidil andmeid üksikute mängijate konkreetsete võitude kohta. Selline avaldamine sisaldab kasutajanime või vastava mängija nime ja võidetud summat, teie aga annate käesolevaga nõusoleku sellisele avaldamisele veebisaidil ja lubate seda.

 

8.12. Veebisaitide külastamise teile kasutajasõbralikumaks muutmiseks, veebisaitide külastuste meelespidamiseks ja teenuse parandamiseks kogub korraldaja tükikese brauserist saadetud teabest, mida nimetatakse küpsiseks. Võite küpsiste kogumise soovi korral välja lülitada (selle tegemiseks vaadake oma veebilehitseja juhiseid). Korraldaja märgib siiski, et küpsiste väljalülitamine võib piirata veebisaidi kasutamist teie poolt.

 

8.13. Te nõustute, et korraldaja teatab teile aeg-ajalt muutustest veebisaidil, uutest teenustest ja tutvustustest. Kui te ei soovi saada otseturunduse teateid, võite loobuda sellisest teenusest. Võite otseturunduse teadete saamise ka taastada, kirjutades meie tugiosakonda.

 

8.14. Korraldajal on õigus piirata juurdepääsu veebisaidi isikutele, kes rikuvad reeglite ja tingimuste sätteid või mängivad pahatahtlikult. Korraldajal on samuti õigus piirata sellistele klientidele suurima panuse summa ilma täiendava teatamiseta.

 

8.15. Korraldajal on õigus välistada isikuid, kelle käitumine tekitab põhjendatud kahtlust, et nende tegevus võib kahjustada korraldaja juurdepääsu veebisaidile.

8.16. Korraldaja teatab kohtueelse uurimise ja/või muudele pädevatele asutustele isikutest, keda kahtlustatakse pettuses või muus ebaseaduslikus tegevuses.

9. Kaebused

9.1 Kaebuste korral kirjutage klienditoele [email protected].

 

9.2. Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.

 

9.3. Kui teil on päring seoses mistahes tehinguga, võite pöörduda korraldaja poole [email protected] ja teatada päringu üksikasjad. Me vaatame üle kõik päringud või vaidlustatud tehingud. Meie otsus on lõplik.

 

9.4. Kui mingil põhjusel ei ole te rahul teie kaebuse lahendamisest korraldaja poolt, võite kaevata Maksu- ja Tolliametile https://www.emta.ee.

9.5. Korraldaja püüab tagada täielikku kaitset kõigile oma klientidele ja nende panustele, kuid teatud sündmused on väljaspool meie kontrolli. Kui mingil põhjusel katkeb kliendil ühendus mängu serveriga, ei vastuta korraldaja selle katkemise tõttu juhtuda võivate mistahes kaotuste eest. Korraldaja teeb kõik endast oleneva, et tagada kontojääk kliendi kasutajakontol, mis on salvestatud serverile ega ole ühenduse katkestamisest kuidagi mõjutatud. Kui liin on katkenud või ei vasta kliendi sisselogimise ajal, kuvatakse krediidi kontojääk, mis on salvestatud serverile pärast viimase panuse tegemist. Uue panuse tegemisega aktsepteerib klient eelnevate kihlvedude tulemusi. Sellisel juhul vaidlustatakse korraldaja äranägemisel eelmise kihlveo tulemused ning tagastamisi ja korrigeerimisi ei lubata. Kui klient arvab, et mingi mängu tulemus on ebaõiglane või vale, tuleks koheselt ühendust võtta klienditoega ja teatada lahknevusest.

10.1. Kui võtate meiega ühendust, ei tohi te teha avaldusi, mis:

 

10.1.1. on seksuaalse sisuga või äärmiselt solvavad;

 

10.1.2. kasutavad halvustavaid väljendeid ja/või õhutavad viha;

 

10.1.3. on kuritahtlikud, laimavad või muul moel ahistavad, ähvardavad või põhjustavad stressi või ebamugavust meie klienditoe töötajate.

 

10.2. Me salvestame või säilitame koopiaid kogu teie suhtlusest meie klienditoe töötajatega.

 

10.3. Me võime pakkuda teile jututoa võimalust teiste mängijatega. Üksteise poole pöördudes ei tohi te teha avaldusi või edastada sisu, mis:

 

10.3.1. on seksuaalse sisuga või äärmiselt solvavad;

 

10.3.2. kasutavad halvustavaid väljendeid ja/või õhutavad viha;

 

10.3.3. kutsuvad üles ebaseaduslikule tegevusele või hõlbustavad seda;

 

10.3.4. ahistavad, ähvardavad või põhjustavad stressi või ebamugavust teistele mängijatele;

 

10.3.5. mõjutavad teiste mängijate tegevust läbi hirmutamise või kuritahtlikkuse;

 

10.3.6. häirivad normaalset dialoogi, teevad avaldusi, mis on kuritahtlikud, laimavad, ahistavad või solvavad veebisaidi kasutajatele;

 

10.3.7. reklaamivad, edendavad või muul viisil on seotud teiste onlain üksustega, sh foorumid;

 

10.3.8. on veebisaidi või muu(de) veebilehe(tede) kohta, mis on seotud veebisaidi ja on väär ja/või pahatahtlik ja/või veebisaidile kahjulik.

 

10.4. Te ei tohi teha kokkumängu läbi jututubade.

 

10.5. Kõik kahtlased vestlused teatatakse valitsusasutustele. Olge ettevaatlik, mida postitate.

 

10.6. Me vaatame kõik vestlused üle ja registreerime ning salvestame kõik avaldused. Teiepoolne jututoa kasutamine peaks olema vaid harrastus- ja suhtluseesmärkidel.

 

10.7. Kui te rikute jututoa kasutamissätteid, võime eemaldada jututuba või kohe sulgeda teie kasutajakonto. Kui me seda teeme, tagastame me kõik rahalised vahendid, mis võivad olla teie kasutajakontol, mis jääb üle summast, mida võite meile võlgneda (kui on).

10.8. Me ei vastuta, kui sellisest jututoa kasutusest tekib kahju. Olete nõus hüvitama meile kahju, mis tekib teie ebaseadusliku, õigusvastase või sobimatu käitumise tõttu või tekib käesolevate jututoa kasutusreeglite rikkumisest.

11.1. Korraldaja on veebisaidi kõigi intellektuaalomandi õiguste ja selle sisu omanik või volitatud kasutaja või litsentsisaaja, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes autoriõigus, patent, registreeritud disain, kaubamärgid, teenindusmärgid, lähtekoodid, kirjeldused, mallid, graafika, logod või mistahes kehtivad õigused Eestis või mujal seoses sisu, andmebaaside, formaatide, liideste, programmide, teistele klientidele teenuste pakkumise, tarkvara või mistahes eelpool nimetatu rakenduse ja mistahes muudatuse, parenduse, arenduse ja täiustusega. Välja arvatud juhul, kui käesolevates reeglites on selgesõnaliselt määratud teisiti, ei anna korraldaja mistahes otseseid või kaudseid õigusi kliendile mistahes intellektuaalomandi õiguste või salajase teabe osas korraldaja serverites.

 

11.2. Korraldaja säilitab õiguse muuta käesolevaid reegleid ja tingimusi igal ajal. Mistahes selline muudatus on siduv ja jõustub kohe alates selliste muudatuste kohase teate postitamisest veebisaidile, siiski teavitatakse korraldaja poolt klienti käesolevate reeglite mistahes sisulisest muudatusest enne selle jõustumist.

 

11.3. Kui selgub, et käesolevate reeglite mõni säte on kehtetu, tühine või mittejõustatav mistahes seaduse, otsuse, haldusakti või kohtuotsuse tõttu, ei mõjuta see reeglite ülejäänud sätete kehtivust.

 

11.4. Teatised ja muu suhtlus, mis on saadetud kliendi esitatud posti- või elektronposti aadressile, loetakse isiklikult kättetoimetatuks sõltumata sellest, kas see on tegelikult kätte saadud või mitte, kuni korraldaja on saanud kirjaliku teate aadressi muutuse kohta.

11.5. Kõik vaidlused, mis on tekkinud korraldaja ja klientide vahel, mis pole lahendatud käesolevate reeglite ja tingimuste punktis 7. Kaebused, lahendatakse Eesti Vabariigi seadustes määratud korras.

11.6. Muud kehtivad eeskirjad ja kasulikud lingid:

11.6.1. Teave hasartmängude vastutustundliku mängimise kohta.

 

11.6.2. Teave turvalisuse, privaatsuse ja küpsiste kohta.

 

11.6.3. Korduma kippuvad küsimused.

 

11.6.4. Teave deposiitide ja väljamaksete kohta.

 

11.6.5. Täiendavad panustamise reeglid.

Sinu mängukogemuse parandamiseks kasutame oma veebilehel küpsiseid. Tutvu täpsemalt meie küpsiste reeglitega..