Panustamise reeglid - TonyBet

Panustamise reeglid

Kolmepoolne händikäp - kui on valitud selline kihlveo sündmuse tulemuse interpreteerimise variant, lisatakse väravad (punktid jne.) valitud meeskonna või osaleja lõpptulemusele (või lahutatakse negatiivse händikäpi korral). Kui tulemus koos händikäpiga on valitud osaleja kasuks, loetakse panus võitnuks, kui aga vastase kasuks, loetakse panus kaotanuks. Juhul kui tulemus koos valitud händikäpiga on viigiline, loetakse händikäpi viigiline tulemus võitnuks ja kõik ülejäänud kaotanuks.

Juhul kui ühe sündmuse võitjateks osutuvad mitu osapoolt või lõpptulemust siis mängijate võidud arvestatakse koefitsientide jagamisega betslipis võitjate arvust ja lõpptulemustest. Ümberarvestatud koefitsiendid ei saa olla väiksemad kui 1.

Aasia händikäp on händikäpi topeltpakkumine, kus panuse summa jagatakse kaheks võrdseks osaks. Näiteks juhul kui pakutakse Aasia händikäpi (-1,-1.5) ning tehakse mingi mängu tulemusele €100 panus, siis arvestuslikult läheb €50 kirja panusena händikäpiga (-1) ning €50 händikäpiga (-1.5). Kuna Aasia händikäp on topeltpakkumine, siis ei saa võidu tõenäosus olla väiksem kui 1 ning võidute summa väiksem algselt tehtud pakkumisest. Oletame, et tehakse €100 panus Arsenal – Chelsea mängule Aasia händikäpiga (-1,-1.5), valides võitjaks Arsenal (koefitsient 1,8). Kui Arsenal võidabki 2:1, võrdustatakse €50 panus Arsenali võidule händikäpiga (-1), mille tulemus on 1 ning €50 panus Arsenali händikäpile (-1.5) on kaotanud. €50 võit makstakse välja.

Aasia kogusumma on topeltpakkumine, kus panus jagatakse kaheks võrdseks osaks. Näiteks, kui pakkumine Aasia kogusumma (2;2.5) on tehtud ning €100 panustatud mängu tulemusele, siis arvestuslikult läheb €50 panusest summale (2) ning €50 summale (2.5). Kuna Aasia kogusumma on topeltpakkumine, siis ei saa võidu tõenäosus olla väiksem kui 1 ning võidute summa väiksem algselt tehtud pakkumisest. Näiteks tehakse €100 panus Arsenal – Chelsea mängule, kasutades võimalust Aasia kogusumma üle (2;2.5) võidukoefitsiendiga 1,9 ning mäng lõppeb tulemusega 2:0. Sel juhul märgitakse €50 panus mängu kogusummale üle (2) ja võrdsustatakse ühega ning €50 panus mängu kogusummale (2.5) on kaotanud. €50 võit makstakse välja.

Väljamakse:

Kui muutuvad mängu asjaolud, millele Sa oled panustanud, on Sul võimalus võita raha enne kui mängu lõpptulemus on lõplikult fikseeritud – Sul tuleb selleks vaid valida väljamakse võimalus oma panuste ajaloost. Võimalik väljamakse summa sõltub meeskonna tulemusest, kellele Sa oled panustanud ning võib muutuda nii suuremaks kui väiksemaks esialgsest panusest. See võimaldab suurendada võite ning vähendada võimalikke kaotusi.

Väljamakse kalkuleerimise näidis:

Oletame, et panustad 10 eurot meeskonnale, kelle võimalused on 3, seega Sinu võimalik võit on €30. Kui mängu jooksul muutuvad võimalused võrdseks, siis on Sul võimalus maandada riski väljamaksega ning võtta välja rohkem raha, kui algselt panustasid. Näiteks – kui vastasmeeskonna võimalused tõusevad 2, siis väljamaksega saad võtta välja €15.

Jalgpall: panused jalgpalli mängudele põhinevad normaalajal (90 minutit koos kohtuniku poolt lisatud minutitega) toimunul, kui eelnevalt ei ole määratud teisiti. Kui mängu tulemus, millele panus tehti, kattub etteantud kogusumma või händikäpiga, siis kantakse panustatud raha tagasi. Kui selline panus oli osa mitmikpanusest, siis selle koefitsiendiks saab olema 1.00.

Teine kollane kaart, mis antakse samale mängijale, loetakse üheaegselt kollaseks ja punaseks kaardiks. Mängustatistika, nagu löökide arv väravale, nurgalöökide arv jne. baseerub normaalajal toimunul vastavalt  www.uefa.com "Post-match/Statistics/PRESS Kits/Team statistics" andmetele. Rahvuslike võistluste statistika pärineb veebilehelt http://soccernet.espn.go.com.

Väravateta viik 0:0 loetakse paaris tulemuseks.

"Kes jõuab kaugemale?" kriteeriumid tähtuste järjekorras: aste, koht (ala)gruopis, punktide arv, väravate vahe, löödud väravate arv.

Mängu käik: Sellist tüüpi panuse puhul arvestatakse, et juhtiv meeskond skoorib mängu esimese värava. Juhtiva meeskonna vahetumine ei muuda moodust, kuidas panuseid kalkuleeritakse.

Korvpall: kõik tulemused põhinevad lõplikul skooril, kuhu arvestatakse kõik lisaajad, juhul kui pole võimaldatud teha panust viigile normaalaja järel. Kui selline panustamise võimalus on olemas, siis põhitulemus (1, X, 2, 1X, 2X, 12) sellises mängus põhineb ainult normaalajal (ilma lisaaegadeta).

Kõik ülejäänud panused, sealhulgas statistilised andmed, põhinevad lõplikul mänguajal (koos võimalike lisaaegadega). Kui üks meeskond saab tehnilise vea enne mängu algust (näiteks on korv lõhutud, mängijate vahel on kaklus vms. ning tulemuseks on tehniline viga), siis kõik panused „esimesele skoorijale“ on jätkuvalt kehtivad.

Juhtudel, kus mängitakse lisaaeg mitte seetõttu, et normaalaeg lõppes viigiliselt, vaid selliselt on ette nähtud võistluste juhendis, otsustatakse kihlveo tulemus vastavalt normaalaja resultaadile. Mängija individuaalsetele tulemustele tehtud panuste puhul, sellistes mängudes, võetakse arvesse ka lisaaega.

Pesapall, Ameerika jalgpall: panused nendel spordialadel põhinevad mängu lõplikul tulemusel (koos lisaaegadega), juhul kui pole määratud teisiti. Pesapalli panused händikäppidele ja kogusummadele põhinevad mängu koguajal (koos lisaaegadega). Kui händikäppi puudutava panuse tulemuseks on viik või kogusumma ennustus kattub eelnevalt väljapakutud arvuga, siis panustatud raha tagastatakse. Kui vastavad panused olid osa mitmikpanusest, siis nende koefitsiendiks saab olema 1.00.

Jäähoki: panustada saab lõplikule võitjale (sealhulgas lisaajad ja penaltid), tervele mängule (normaalaeg pluss lisaaeg, kuid mitte penaltid) ning täisajale (60 minutit) kui pole määratud teisiti. Panused händikäppidele ja kogusummadele põhinevad üksnes täisajale (60 minutit). Kui händikäppi puudutava panuse tulemuseks on viik või kogusumma ennustus kattub eelnevalt väljapakutud arvuga, siis panustatud raha tagastatakse. Kui vastavad panused olid osa mitmikpanusest, siis nende koefitsiendiks saab olema 1.00. Panused täpsele skoorile põhinevad normaalajal (60 minutit). Mängustatistika (visked väravale, trahviminutid, söödud, efektiivsuspunktid jne.) baseerub vaid normaalajal (60 minutit) toimunul.

Tennis: panused, mis hõlmavad händikäppe ja kogusummasid, põhinevad matši koguajal. Kui tulemus, mis puudutab händikäppi või kogusummat, kattub eelnevalt väljapakutud arvuga, siis panustatud raha tagastatakse. Kui panus oli osa mitmikpanusest, siis selle koefitsiendiks saab olema 1.00.

Kui tegemist on meeskondade vahelise võistlusega (näiteks Davise karikas) ning üks või rohkem mängijat ei osale mängus, kuid asendatakse teis(t)e mängija(te)ga, jäävad panused kehtima. Kui paarismängus vahetatakse ühte või mõlemat mängijat, siis kuuluvad mängule tehtud panused tagastamisele (muudetud koefitsient 1.00). Kui panustamise hetkeks ei ole kindlaid mängijaid välja kuulutatud, jäävad panused kehtima. Kui matši formaat muutub (näiteks mängitakse kolme seti võiduni kahe seti asemel), siis tehtud panused tagastatakse (muudetud koefitsent 1.00). Väljakukatte andmed on informatiivse iseloomuga, nii et kui see muutub, jäävad panused kehtima.

Juhul, kui matši ei viida lõpuni põhjusel, et üks mängija pole võimeline lõpuni mängima (näiteks vigastuse tõttu), annuleeritakse kõik võitjale tehtud panused ning tagastatakse panustajale. Teised panused mängu statistikas kajastuvale (näiteks ässad, topeltvead, servi kiirus vms.), mida pole teada (või on mõjutatud) ühe mängija enneaegsest lõpetamisest annuleeritakse ning tagastatakse. Kehtima jäävad mängustatistikas kajastuvad panused (näiteks ässad, topeltvead, servi kiirus vms.), mille tulemus on teada (või mida ei mõjuta) ühe mängija enneaegne matši lõpetamine. Juhul kui turniiri alustanud mängija langes välja vigastuse või sarnase põhjuse tõttu, jäävad kõik panused nende esituse kohta sellel turniiril kehtivaks.

Kui üks matšil osalenutest ei mängi matši lõpuni, siis ta loetakse mängu kaotajaks ning tema vastasele tehtud panused makstakse välja „tehnilise võidu“ põhimõttel. Kui üks mängijatest ei alusta mängu (diskvalifitseerimine, vigastus vms.), siis kõik koefitsiendid teisendatakse arvule 1.00 ning panused tagastatakse.

Vormel-1: panuseid saab teha:

a) võitjale: võitja on piloot, kes jõuab esimesena finišisse koheselt pärast võidusõidu lõppu avaldatud protokolli alusel;

b) piloodi lõplik koht on võidusõidu protokollis avaldatud intervall (näiteks esimesest kolmandani, kolmandast kuuendani jne.);

c) parem tulemus: panus tehakse sellele, kumb pilootidest saavutab parema tulemuse. Parema tulemuse määrab lõplik paiknemine võistlusprotokollis kõrgemal kohal. Kui kumbki võistlejatest ei jõua finišisse, võidab see, kes läbib rohkem ringe. Kui mõlemad võistlejad langevad konkurentsist samal ringil, siis tagastatakse tehtud panused (muudetud koefitsient 1.00);

d) lõpetab – ei lõpeta: panus sellele, kas piloot läbi kogu võistluse ja jõuab finišisse. Piloot, kes kaotab võitjale tema finiši järel enam kui ühe ringiga, kuid kelle nimi kantakse ikkagi lõpuprotokolli, loetakse võidusõidu lõpetajaks;

e) kiirem ringiaeg. Panustamine käib sellele, kumb piloot sõidab välja kiirema ringiaja;

f) turvaauto – panused sellele, kas turvaauto sõidab võidusõidu ajal võistlusrajale või mitte.

Pokker: mängija peab teenima teisest mängijast kõrgema koha ning võitma vastasest suurema auhinnaraha või mängija peab püsima oma vastasest ühe mängutaseme kauem mängus. Kui mitte, siis H2H panus tühistatakse. Mõlemad mängijad peavad turniiril osalema, vastasel juhul panused tühistatakse ning tagastatakse mängijatele.

BetGames TV: BetGames.tv on klassikaline lotomäng, mis koosneb 21 kollasest ja 21 mustast pallist. Pallide kogusumma on 903, seejuures kollastel pallidel 451 ning mustadel 452. Lotomängud toimuvad iga viie minuti järel, mil masin valib seitse palli iga mängu jaoks. Igal loosimisel on oma number ning panuseid saab teha kuni järgmise loosimise alguseni.

Mängijad saavad panustada antud koefitsientide põhjal, kus tehtud panuse suurus korrutatakse võidukoefitsiendiga. BetGames.tv panuseid ei saa kombineerida, kuid Sa võid teha nii palju üksikpanuseid ühele loosimisele kui iganes soovid.

Erilised juhtumid:

  1. Panustamine tühistatakse, kui kõik 7 palli ei tulnud masinast välja, masin läks katki või live-stream ei käivitunud ning mängu ei salvestatud. Sel juhul muudetakse kõikide tehtud panuste koefitsiendiks „1“ ning need tagastatakse mängijatele.
  2. Kui live-stream ülekandes kaob või puudub heli või tulemustest teavitav naine ütleb kogemata vale palli numbri, põhinevad loosimise tulemused salvestatud materjalil.
  3. Kui mängija ei näe loosimist oma arvuti puuduliku töökindluse, internetiühenduse tõrgete või muu sarnase tõttu, kuid mäng on reaalselt toimunud ning arhiveeritud, siis loetakse see toimunuks. Sa saad korduvalt vaadata kõiki toimunud arhiveeritud loosimisi meie veebilehel.

Mõlemad üks-ühele panustamises osalevad sportlased/võistkonnad peavad võistlusel startima, et panused oleksid jõus. Kui kumbki osaleja/võistkond ei lõpeta mitmest osavõistlusest koosevat võistlust, võidab see, kes lõpetab enam osavõistlusi. Kui üks osaleja/võistkond võistlusel ei stardi, siis panused tühistatakse.